Marcin Lipowski
Marcin Lipowski
Associate Professor, Chair of Marketing Department, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
Verified email at umcs.lublin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Marketing bankowy
M Lipowski
Zarządzanie popytem i podażą usług. UMCS, 2003
30*2003
Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym
JN Genowefa Sobczyk, Aneta Celoch, Robert Furtak, Marcin Lipowski ...
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
162010
Omnikanałowość–czy rynek zweryfikuje koncepcję teoretyczną?
M Lipowski, I Bondos
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2016
152016
Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu
MA M. Lipowski
Marketing i Rynek 6, 2-16, 2014
142014
Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów–studium empiryczne
R Mącik, D Mącik, M Lipowski, R Furtak
Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2011
142011
The influence of perceived media richness of marketing channels on online channel usage: Intergenerational differences
M Lipowski, I Bondos
Baltic Journal of Management, 2018
132018
Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej
M Lipowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
132016
KANAŁ KOMUNIKACJI A KANAŁ DYSTRYBUCJI–ZANIKANIE RÓŻNIC I ICH KONSEKWENCJE
M Lipowski
92016
Challenges for service providers under the transformation multi-channeling into omnichanneling
M Lipowski, I Bondos
Information Systems in Management 5 (4), 520-529, 2016
82016
Determinants of bundled service users’ retention
I Bondos, M Lipowski
Proceedings of the MakeLearn and TIIM. Managing Intellectual Capital and …, 2015
82015
Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych
MA dr M. Lipowski
Handel Wewnętrzny 2 (2014), 125-137, 2014
82014
Gender and consumer behaviour in distribution channels of services
M Lipowski, M Angowski
International Journal of Synergy and Research 5, 2016
62016
How we buy services?–preliminary observation results
M Lipowski
Proceedings of the MakeLearn and TIIM, 1303-1310, 2015
62015
Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnosciowych
MA dr M. Lipowski
Marketing i Rynek 8, 797-803, 2014
62014
Experience of Erasmus students studying in Poland
M Lipowski
Knowledge and Learning: Global Empowerment, 751-758, 2012
62012
The differences between generations in consumer behavior in the service sales channel
M Lipowski
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 51 (2 …, 2017
52017
Konsument multikanałowy–przyczyny i implikacje zjawiska
M Lipowski
Studia i Prace WNEiZ US, 459-469, 2015
52015
Angowski M
M Lipowski
Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych …, 2014
52014
Usability of mobile distribution channel for financial services
M Lipowski
Studia Ekonomiczne 150, 170-179, 2013
52013
Rozwoj handlu detalicznego a zmiany zwyczajow zakupowych klientow [cz. I]
G Sobczyk, M Lipowski, P Lukasik, R Macik
Handel wewnętrzny 46 (4-5), 34-43, 2000
52000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20