Andrzej Kochan
Title
Cited by
Cited by
Year
Badania podsystemu kontroli dyspozytorskiej
A Kochan, J Karolak
Artykuá w: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej seria Transport zeszyt 69, 2009
92009
Automatyczne prowadzenie pociągu – analiza wymagań
A Kochan, E Koper, P Wontorski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 161-170, 2018
72018
Możliwości wdrożenia modelowania informacji o obiekcie (BIM) w projektowaniu urządzeń srk
P Wontorski, A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 2017
72017
Laboratorium kierowania i sterowania ruchem kolejowym
J Karolak, A Kochan
Technika Transportu Szynowego 9, 2012
62012
Model informacyjny systemu kierowania ruchem kolejowym
A Kochan
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 73-86, 2007
62007
Podstawy modelowania systemów srk-wybrane zagadnienia
A Kochan, G Łapiak, W Zabłocki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa" Transport XXI wieku", Politechnika …, 2004
52004
Inspection of the Railway Infrastructure with the use of Unmanned Aerial Vehicles
A Kochan, P Rutkowska, M Wójcik
Archives of Transport System Telematics 11, 2018
42018
Elektroniczny system obiegu dokumentacji projektowej urządzeń srk–wybrane zagadnienia
P Wontorski, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
42018
Wymagania formalno-prawne dotyczące badania interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, L Konopiński, P Ilczuk, J Karolak
Problemy Kolejnictwa, 2015
42015
System pokładowy w modelu warstwowym systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym
A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2015
42015
Implementacja podsystemu kontroli dyspozytorskiej na stanowisku dydaktyczno-badawczym KSR Sosna
A Kochan, J Karolak
Logistyka, CD-CD, 2009
42009
Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym: część 1: funkcje, elementy i układy
P Wontorski, A Kochan
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
32020
Simulation of the Effect of Selected National Values on the Braking Curves of an ETCS Vehicle
E Koper, A Kochan, Ł Gruba
International Conference on Transport Systems Telematics, 17-31, 2019
32019
Tranzycje w systemie ERTMS/ETCS
A Kochan, E Koper, P Ilczuk, Ł Gruba
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 121, 147-159, 2018
32018
Nowoczesne rozwiązanie transportu publicznego na przykładzie systemu INNOVIA Monorail 300
E Koper, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2018
32018
Cyberbezpieczeństwo systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym,[w
A Kochan, E Koper
TTS Technika Transportu Szynowego 12, 2017
32017
Symulacje procesów ruchowych na linii wyposażonej w system ERTMS/ETCS w środowisku ERSA
E Koper, A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2019
22019
Wybrane zagadnienia automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych
E Koper, A Kochan, P Ilczuk
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 126, 75-87, 2019
22019
Automatyzacja procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
A Kochan, P Wontorski
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2016
22016
Poziomy symulacji rzeczywistego ruchu pociągów
A Kochan
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20