Anna Cierniak-Emerych
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa
A Cierniak-Emerych
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012
292012
Europejskie standardy praw człowieka i warunków pracy
A Cierniak-Emerych
Wydawn." I-BiS", 2005
162005
Elastyczność w obszarze zatrudnienia–optyka pracodawcy
A Cierniak-Emerych, A Pietroń-Pyszczek
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 29-36, 2008
112008
Elastyczność w obszarze zatrudnienia a interesy pracowników
A Cierniak-Emerych, A Pietroń-Pyszczek
Przegląd Organizacji, 42-44, 2006
62006
Employee epowerment–terminological and practical perspective in Poland
A Cierniak-Emerych, K Piwowar-Sulej
Oeconomia Copernicana 8 (2), 2017
52017
Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące zatrudnienia a kierunki badań w obszarze człowiek i praca
A Cierniak-Emerych, M Gableta
Współczesne Zarządzanie, 76-85, 2007
52007
Telepraca jako źródło nowych problemów w obszarze warunków pracy,[w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym-pomiędzy" starym" a" nowym"
A Cierniak-Emerych
L. Zbiegień-Maciąg, E. Beck, AGH UWND, Kraków, 2006
52006
Interesy pracownicze a zmiany pokoleniowe
A Bodak, A Cierniak-Emerych, A Pietroń-Pyszczek
Marketing i Rynek, 40-49, 2016
42016
Working conditions as one of the areas for implementing the concept of corporate social responsibility
A Cierniak-Emerych, K Zięba
Management 18 (1), 21-33, 2014
42014
Kultura bhp jako czynnik sukcesu w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
A Cierniak-Emerych, K Piwowar-Sulej
Zarządzanie i Finanse 11 (4/2), 2013
42013
Wytyczne Unii Europejskiej źródłem przełomu w obszarze zarządzania ludźmi
M Gableta, A Cierniak-Emerych
Przegląd Organizacji, 30-34, 2011
42011
Rozpoznawanie interesów pracowniczych–przesłanki i sposoby, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości–różnorodność i jedność, red
A Cierniak-Emerych, A Pietroń-Pyszczek
K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg, 2010
42010
The share of production workers involved in decision making
A Cierniak-Emerych, M Gableta
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6, 65-71, 2007
42007
EU standards as a premise for changing the approach to employee participation
A Cierniak-Emerych, M Gableta
Management 11 (1), 103-110, 2007
42007
Celowość stosowania koncepcji ZZL w kontekście ustawodawstwa wspólnotowego
M Gableta, A Cierniak-Emerych
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 288-294, 2006
42006
Bezpieczeństwo pracy z perspektywy wewnętrznych interesariuszy przedsiębiorstwa
A Cierniak-Emerych, M Gableta
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014
32014
Interesy pracowników w kontekście zmian w modelu zatrudnienia
A Cierniak-Emerych, M Gableta
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013
32013
Role mistrzów jako kierowników produkcji w przedsiębiorstwach międzynarodowych
M Gableta, A Cierniak-Emerych, A Pietroń-Pyszczek
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 73-81, 2007
32007
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa zorientowanego na odpowiedzialność społeczną: studium przypadku
A Cierniak-Emerych, K Zięba
Marketing i Rynek, 81-91, 2016
22016
Kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie a cechy kultury organizacyjnej.
A Cierniak-Emerych
Education of Economists & Managers/Edukacja Ekonomistow i Menedzerow 26 (4), 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20