Paweł Piątkowski
TytułCytowane przezRok
Stock-flow adjustment in the evaluation of public debt dynamics in Poland
P Piątkowski
Optimum. Economic Studies 93 (3), 126-142, 2018
22018
Public Debt Dynamics Versus the Value of Stock-Flow Adjustment in the European Union.
P Piątkowski
Problemy Zarzadzania 17 (3), 2019
2019
The reasons of high values of stock-flow adjustment–the conclusions from case studies
P Piątkowski
Optimum. Economic Studies 98 (4), 84-96, 2019
2019
The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market
M Proniewski, P Piątkowski, A Niedźwiecki
Optimum. Economic Studies, 51-66, 2018
2018
Dług publiczny i nierównowaga budżetowa w krajach Unii Europejskiej. Ocena efektów reformy paktu stabilności i wzrostu z wykorzystaniem metody TOPSIS
P Piątkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 173-184, 2018
2018
STOCK FLOW ADJUSTMENT A STABILNOŚĆ ZADŁUŻENIA PUBLICZNEGO POLSKI
P Piątkowski
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 521, 131-140, 2018
2018
Zadłużenie Skarbu Państwa a stabilność finansowa Polski
P Piątkowski
Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, 135-154, 2015
2015
Dług publiczny a wieloletnia prognoza finansowa na przykładzie doświadczeń Białegostoku
P Piątkowski
Zarządzanie finansami publicznymi: planowanie wieloletnie, efektywność zadań …, 2014
2014
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Globalizacja–Polityka–Etyka (Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca 2014 roku)
P Piątkowski
Handel Wewnętrzny, 342-345, 2014
2014
Public Debt as a Problem of the European Union
P Piątkowski
Oeconomia Copernicana 5 (2), 21-34, 2014
2014
Wybrane konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej w obszarze długu publicznego
P Piątkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 166-180, 2014
2014
Dług jednostek samorządu terytorialnego w okresie pokryzysowym. Kierunki rozwoju
P Piątkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343-351, 2012
2012
Strategie finansowania długu publicznego a ryzyko kryzysu walutowego
P Piątkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 274-282, 2012
2012
Etyczny wymiar polityki długu publicznego
P Piątkowski
Gospodarka Narodowa 9, 2011
2011
Rozwiązania instytucjonalne długu lokalnego w Polsce: konsekwencje dla rozwoju instytucji
P Piątkowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 263-271, 2009
2009
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a nowa perspektywa finansowa (na przykładzie województwa podlaskiego)
P Piątkowski
Gospodarka Narodowa 11, 2007
2007
Institute of Economic Research Working Papers No. 138/2015
P Piątkowski
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17