Joanna Nucińska
TytułCytowane przezRok
Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji–zarys problemu
J Nucińska
Progress in Economic Sciences, 2017
42017
system rachunkowości a pomiar efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
J Nucińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 325-336, 2017
32017
Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012–2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu
J Nucińska
Studia BAS, 79-100, 2017
22017
Źródła informacji o gospodarce finansowej JST w kontekście zasady jawności finansów publicznych
J Nucińska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 141-151, 2012
12012
Budżet zadaniowy jako narzędzie pomiaru skuteczności działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego
J Nucińska
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 349-359, 2018
2018
Ocena skuteczności realizacji zadań oświatowych przez wybrane miasta na prawach powiatu
J Nucińska, J Śmiechowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
Sprawozdawczość samorządów w zakresie wydatków i dokonań edukacyjnych
J Nucińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304-314, 2018
2018
Jan Polcyn, Edukacja jako dobro publiczne–próba kwantyfikacji, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2017
J Nucińska
Roczniki Ekonomii i Zarządzania 9 (4), 133-137, 2017
2017
System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
J Nucińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304-313, 2017
2017
Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
J Nucińska
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 88 (4 (1)), 519-529, 2017
2017
Znaczenie BIP dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju
J Nucińska
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 233-246, 2013
2013
Pojemność informacyjna tradycyjnego i zadaniowego budżetu JST w zakresie finansowania oświaty w Polsce
J Nucińska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112-119, 2013
2013
Źródła finansowania polskiej oświaty publicznej jako zadania własnego jednostek samorządu terytorialnego–wybrane problemy
J Nucińska
Zmieniający się świat, 397, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13