Obserwuj
Piotr Tarka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
An overview of structural equation modeling: its beginnings, historical development, usefulness and controversies in the social sciences
P Tarka
Quality & Quantity, 1-42, 2017
5502017
Consumers’ personality and compulsive buying behavior: The role of hedonistic shopping experiences and gender in mediating-moderating relationships
P Tarka, M Kukar-Kinney, R Harnish
Journal of Retailing and Consumer Services 64, 102-125, 2022
602022
The comparison of estimation methods on the parameter estimates and fit indices in SEM model under 7-point Likert scale
P Tarka
Archives of Data Science - Series A 2 (1), 1-16, 2017
482017
Influence of materialism on compulsive buying behavior: General similarities and differences related to studies on young adult consumers in Poland and US
P Tarka
Journal of International Consumer Marketing 32 (3), 243-267, 2020
412020
The views and perceptions of managers on the role of marketing research in decision making
P Tarka
International Journal of Market Research 60 (1), 67-87, 2018
322018
Managers’ beliefs about marketing research and information use in decisions in context of the bounded-rationality theory
P Tarka
Management Decision 55 (5), 987-1005, 2017
302017
Własności 5 i 7 stopniowej skali Likerta w kontekście normalizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa
P Tarka
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2015
262015
Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych
P Tarka
Wiadomości Statystyczne 3, 16-27, 2017
252017
Foreign direct investment in new EU member states from Central and Eastern Europe: An investment development path perspective
M Gorynia, J Nowak, P Tarka, R Wolniak
Internationalization of emerging economies and firms, 64-86, 2012
252012
From materialism to hedonistic shopping values and compulsive buying: A mediation model examining gender differences
P Tarka, R Harnish, B Jasurbek
Journal of Consumer Behaviour 21 (4), 786-805, 2022
182022
Compulsive buying among young consumers in Eastern Europe: a two-study approach to scale adaptation and validation
P Tarka, M Kukar-Kinney
Journal of Consumer Marketing 39 (1), 106-120, 2022
182022
Toward the extension of antecedents of compulsive buying: The influence of personal values theory
P Tarka, RJ Harnish
Psychological Reports, 1-45, 2020
172020
Hedonism, hedonistic shopping experiences and compulsive buying tendency: a demographics based model approach
P Tarka, JR Harnish, J Babaev
Journal of Marketing Theory and Practice 31 (2), 197-222, 2023
162023
Managers’ cognitive capabilities and perception of market research usefulness
P Tarka
Information Processing & Management 56 (3), 541-553, 2019
162019
Foreign subsidiaries as vehicles of industry 4.0: The case of foreign subsidiaries in a post-transition economy
B Jankowska, M Götz, P Tarka
International Business Review 30 (6), 101886, 2021
132021
Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 231 (4), 1-23, 2009
132009
Likert scale and change in range of response categories vs. the factors extraction in EFA model
P Tarka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (311), 2015
122015
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, BB Jankowska, MJ Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 2011
122011
Basic Concepts of Company Competitiveness
M Gorynia, B Jankowska, P Tarka
The Influence of Poland's Accession to the Euro Zone on the International …, 2013
102013
Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5-i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta
M Kaczmarek, P Tarka
Handel Wewnętrzny, 42-56, 2013
92013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20