Piotr Tarka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
An overview of structural equation modeling: its beginnings, historical development, usefulness and controversies in the social sciences
P Tarka
Quality & Quantity, 1-42, 2017
1292017
Foreign direct investment in new EU member states from Central and Eastern Europe: an investment development path perspective
M Gorynia, J Nowak, P Tarka, R Wolniak
Internationalization of emerging economies and firms, 64-86, 2012
202012
Managers’ beliefs about marketing research and information use in decisions in context of the bounded-rationality theory
P Tarka
Management Decision, 2017
162017
The views and perceptions of managers on the role of marketing research in decision making
P Tarka
International Journal of Market Research 60 (1), 67-87, 2018
132018
Wpływ przyjęcia euro ma międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski
M Gorynia, B Jankowska, M Pietrzykowski, P Tarka
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 231 (4), 1-23, 2009
122009
Własności 5-i 7-stopniowej skali Likerta w kontekście norma-lizacji zmiennych metodą Kaufmana i Rousseeuwa
P Tarka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 286-295, 2015
112015
Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
M Gorynia, BB Jankowska, MJ Pietrzykowski, P Tarka, M Dzikowska
Ekonomista, 2011
112011
Basic Concepts of Company Competitiveness
M Gorynia, B Jankowska, P Tarka
The Influence of Poland's Accession to the Euro Zone on the International …, 2013
102013
Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej
P Tarka
Marketing i Rynek 6 (20), 24-28, 2013
72013
Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych
P Tarka
Wiadomości Statystyczne 3, 16-27, 2017
62017
The comparison of estimation methods on the parameter estimates and fit indices in SEM model under 7-point Likert scale
P Tarka
Archives of Data Science - Series A 2 (1), 1-16, 2017
62017
Metoda gromadzenia danych a ekwiwalencja wyników pomiaru systemu wartości w 5-i 7-stopniowych skalach ratingowych Likerta
M Kaczmarek, P Tarka
Handel Wewnętrzny, 42-56, 2013
62013
Skuteczność badań marketingowych i marketing intelligence
P Tarka
Marketing i Rynek, 19-26, 2011
52011
Influence of materialism on compulsive buying behavior: General similarities and differences related to studies on young adult consumers in Poland and US
P Tarka
Journal of International Consumer Marketing 32 (3), 243-267, 2020
42020
Likert scale and change in range of response categories vs. the factors extraction in EFA model
P Tarka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1 (311), 2015
42015
Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches
P Tarka, M Kaczmarek
Research Methods: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 1712-1730, 2015
42015
Decision Making in Reference to Model of Marketing Predictive Analytics–Theory and Practice
P Tarka, M Łobiński
Management and Business Administration. Central Europe 22 (1), 60-69, 2014
42014
Latent variable models-issues on measurement and finding exact constructs in customers values–
P Tarka
Przegląd Statystyczny 4, 142-167, 2010
42010
Managers’ cognitive capabilities and perception of market research usefulness
P Tarka
Information Processing & Management 56 (3), 541-553, 2019
32019
Uwarunkowania skuteczności badań marketingowych
P Tarka
Monografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2017
32017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20