Daniel Biczysko
Daniel Biczysko
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Social media marketing tools among Polish public higher education institutions
D Biczysko, MR Jabłońska
European Journal of Educational & Social Sciences 1 (1), 66-86, 2016
62016
CRM solutions for Education
D Biczysko
P. Jałowiecki and A. Orłowski, ed, 18-29, 2010
32010
Marketing internetowy Uniwersytetu Łódzkiego i jego wpływ na opinie studentów
D Biczysko
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 1 (44), 22-30, 2015
22015
UNIVERSITIES EMBRACING SOCIAL MEDIA
D Biczysko
Electronic International Interdisciplinary Conference, 101-105, 2013
22013
RESPEKTOWANIE PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE. BADANIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKÓW.
M Błaszczyk, D Biczysko, M Popović
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2014
12014
Model analizy skutków ataku typu DDoS na serwis internetowy
D Biczysko, K Korczak, M Niedźwiedziński, W Mosorow
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
12011
Copyrights on the Internet on the Example of Poland
M Popović, M Błaszczyk, D Biczysko
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (5, cz. 1 Agile Commerce-inteligentne …, 2018
2018
Selected Internet Marketing Techniques
D Biczysko
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 29, 179-189, 2010
2010
Problemy związane z cenzurowaniem Internetu
D Biczysko
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 232, 43-50, 2010
2010
RESPEKTOWANIE PRAW AUTORSKICH W INTERNECIE. BADANIE POZIOMU ĝWIADOMOĝCI UĩYTKOWNIKÓW
M BŁASZCZYK, D BICZYSKO, M POPOVIĆ
Wpływ dynamicznych stron WWW na rozwój i efektywność firmy
D Biczysko, K Korczak
Trendy ekonomiczne na polskim rynku, 9, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11