Obserwuj
Тетяна Круцевич
Тетяна Круцевич
Професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту України
Zweryfikowany adres z uni-sport.edu.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Теорія і методика фізичного виховання в 2-х томах
ТЮ Круцевич
Видавництво Національного університету фізичного виховання і спорту України …, 2012
7442012
Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 232, 1999
7261999
Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді
ТЮ Круцевич, МІ Воробйов, ГВ Безверхня
6982011
Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
6542010
Теория и методика физического воспитания
ТЮ Круцевич, ЮФ Курамшин, ВВ Петровский, ММ Линец, ...
Олимпийская литература, 2003
617*2003
Контроль в физическом воспитании детей, подростков и юношей
ТЮ Круцевич, МИ Воробьев
Киев: НУФВСУ 195, 2005
5152005
Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания
ТЮ Круцевич
Круцевич ТЮ—К, 2000
1972000
Физическое воспитание как социальное явление
Т Круцевич, В Петровский
Наука в олимпийском спорте, 2001
1252001
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2016
1142016
Научные исследования в массовой физической культуре
ТЮ Круцевич
К.: Здоров’я 56, 1985
1051985
Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності
ТЮ Круцевич
Фізичне виховання в школі, 47-50, 1999
1011999
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
842009
Методика физкультурно-оздоровительных занятий
ЛЯ Иващенко, ТЮ Круцевич
К.: УГУФВС, 1994
831994
Інноваційні процеси у сфері підготовки та перепідготовки кадрів з фізичної культури
Т Круцевич, М Зайцева
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4, 41-44, 2005
812005
Управління фізичним станом підлітків у системі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
Національний університет фізичного виховання та спорту України, 2000
782000
Рекреацiя у фiзичнiй культурi рiзних груп населення: навч. посiбник
ТЮ Круцевич, ГВ Безверхня
К.: Олимп. л-ра, 2010
722010
Теория и методика физического воспитания. Методика физического воспитания различных групп населения. T. 2
ТЮ Круцевич
К.: Олимпийская литература 2, 391, 2003
712003
Методи дослідження індивідуального здоров’я дітей та підлітків у процесі фізичного виховання
ТЮ Круцевич
К.: Олімпійська література, 1999
701999
Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя
М Дутчак, Т Круцевич, С Трачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 2010
662010
Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять
ТЮ Круцевич
Теорія і методика фізичного виховання і спорту 1, 64-69, 2007
662007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20