Dominika Czerniawska
Dominika Czerniawska
Verified email at manchester.ac.uk
Title
Cited by
Cited by
Year
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
412012
Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, JM Zając, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, ARFP, Warszawa, 2010
35*2010
Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce
D Batorski, M Bojanowski, D Czerniawska, M Ostaszewski
OPI, ICM Uniwersytet Warszawski, http://www. nauka. gov. pl/fileadmin …, 2009
102009
Studying the role of diversity in open collaboration network: experiments on Wikipedia
K Baraniak, M Sydow, J Szejda, D Czerniawska
International Conference and School on Network Science, 97-110, 2016
82016
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i przeciwdziałania …
D Batorski, A Płoszaj, W Współpraca, J Jasiewicz, D Czerniawska, ...
Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
72012
Wykluczenie cyfrowe: strukturalne uwarunkowania korzystania z Internetu w Polsce i wojewĂłdztwie mazowieckim
D Czerniawska
MGG Conferences, 2012
62012
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do terści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a spefyfika polska - przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady
M Niezgódka, D Czerniawska, J Szprot, K Leszczyński, W Fenrich, ...
62011
Does a" Renaissance Man" Create Good Wikipedia Articles?.
J Szejda, M Sydow, D Czerniawska
KDIR, 425-430, 2014
42014
Reaching for Unique Resources: Structural Holes and Specialization in Scientific Collaboration Networks.
M Bojanowski, D Czerniawska
J. Soc. Struct. 21 (1), 1-34, 2020
32020
Academic Collaboration via Resource Contributions: An Egocentric Dataset
M Bojanowski, D Czerniawska, W Fenrich
Connections 39 (1), 2020
32020
Board homophily, board diversity and network centrality
M Zdziarski, D Czerniawska
Problemy Zarządzania, 117-133, 2016
22016
Od profesjonalistów do ekspertów: przemiany zawodów specjalistycznych
N Cabaj, B Charycka, D Czerniawska, M Sawicka
Studia Socjologiczne, 99-118, 2015
22015
Metodologiczne wyzwania badania kompetencji medialnych i cyfrowych generacji 50+
D Czerniawska
Kultura Popularna 41 (03), 32-45, 2014
22014
Internet wzbogacił moje życie
D Czerniawska, W Fenrich, M Olcoń-Kubicka
Wpływ internetu na życie codzienne osób 50, 2011
22011
Actors, relations, and networks: Scholarly collaboration beyond bibliometric measures
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Polish Sociological Review, 167-185, 2018
12018
Aktorzy, relacje i sieci–o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2019
2019
Studying the Role of Diversity in Open Collaboration Network: Experiments on Wikipedia
D Czerniawska
Advances in Network Science: 12th International Conference and School …, 2016
2016
Dbałość o widoczność w Internecie jako wartość niematerialna wśród przedsiębiorstw województwa mazowieckiego–uwarunkowania
M Pacuska, D Czerniawska, D Batorski, M Błażewicz
Ekonomia i Zarządzanie 7 (1), 2015
2015
Otwarta Nauka w Polsce: paradygmaty, obawy, perspektywy
D Czerniawska, M Niezgódka
Materiały Konferencyjne EBIB, 2013
2013
Modele otwartej komunikacji naukowej: znaczenie dla konkurencyjności w układzie międzynarodowym
M Niezgódka, D Czerniawska, K Leszczyński
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 43-60, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20