Damian Gajda
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza potencja³u konkurencyjnego polskich regionów
A Golejewska, D Gajda
Working Papers of Economics of European Integration Division, 2012
172012
The enriched UTAUT model for the acceptance of software engineering tools in academic education
S Wrycza, B Marcinkowski, D Gajda
Information systems management 34 (1), 38-49, 2017
142017
Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007–2010 (wyniki badań ankietowych)
D Gajda, T Jurkiewicz
Wiadomości ubezpieczeniowe 63 (2), 2010
112010
Kompensacja szkód powodziowych na przykładzie Bogatyni
M Szreder, E Wycinka, D Gajda
Ubezpieczenia zbiorowe w dziale II jako alternatywa grupowego ubezpieczenia …, 2012
52012
Ubezpieczenia rolnicze i świadomość ubezpieczeniowa rolników
M Grodź, D Gajda
Wiadomości Ubezpieczeniowe 1, 2012, 2012
52012
Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw
D Gajda
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
42014
How Polish firms use the EU funds for innovative projects? Final evaluation of Pomerania region in Poland
A Golejewska, D Gajda
Innovation, Finance, and the Economy, 1-13, 2015
32015
eBusiness adoption benchmarking for the region, challenges and practices
S Wrycza, S Gajda
Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications and Case Studies 3, 295, 2006
32006
Verification of E-business Adoption Models
S Wrycza, D Gajda
12007
Ocena wykorzystania dotacji unijnych na podnoszenie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie pomorskim
A Golejewska, D Gajda
PRACE NAUKOWE, 71, 2014
2014
Co-financing innovative projects in SMEs from Regional Operational Programmes. The case of Pomeranian region
A Golejewska, D Gajda
Working Papers of Economics of European Integration Division, 2013
2013
Insurance in Polish Small and Medium-Sized Enterprises–Survey Results for the Period of 2010-2012
D Gajda, T Jurkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
2013
Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego
A Golejewska, D Gajda
Zarządzanie i Finanse 11 (1, cz. 4), 157-169, 2013
2013
Uwarunkowania wykorzystania ubezpieczeń przez MŚP w 2009 roku: wyniki badań ankietowych
D Gajda, T Jurkiewicz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 69-76, 2011
2011
Innovations and usage of new technologies in Polish small and medium-sized enterprises. Results of a sample survey
D Gajda, T Jurkiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
2011
Korzystanie z usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce przed iw trakcie kryzysu finansowego
D Gajda, T Jurkiewicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 35-44, 2010
2010
Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób starszych: wybrane zagadnienia
D Gajda, T Plenikowska-Ślusarz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 579-589, 2009
2009
Metodologiczne aspekty badania rozwoju gospodarki elektronicznej małych i średnich przedsiębiorstw
S Wrycza, J Auksztol, D Gajda
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 151-162, 2007
2007
Assessing the Adoption of E-Business in the Region: A Quantitative Study.
S Wrycza, J Auksztol, D Gajda
ECIS, 263-274, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19