Lidia Baran
Title
Cited by
Cited by
Year
Cyberprzestrzeń–nowe miejsce spotkań
L Baran, M Misiewicz
Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności [w:] M …, 2014
52014
Explicit and implicit attitudes toward academic cheating and its frequency among university students
E Sanecka, L Baran
Polish Journal of Applied Psychology 13 (2), 69-92, 2015
42015
Personal values, perceptions of unfairness in social exchange and happiness among young voters and non-voters in Poland
I Pilch, L Baran
Political Preferences 4, 99-114, 2013
32013
Między myślą a czynem–o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure
M Hyla, L Baran, I Pilch
Czasopismo Psychologczne 23 (2), 347-358, 2017
12017
Psychologiczne mechanizmy moralności. Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych.
A Chudzicka-Czupała, L Baran
Chowanna 2, 251-272, 2016
12016
Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych
A Chudzicka-Czupała, L Baran
12016
Explicit and implicit naďve concept of talent-relations with self-esteem Machiavellianism and self-determined motivation
M Chełkowska, M Hyla, L Baran
ACBS World Conference, Berlin, Germany. Abstract retrieved from: https://www …, 2015
12015
Implicit attitudes toward academic dishonesty: Is cheating immoral or useful?
L Baran
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 157, 2020
2020
Elastyczność psychologiczna
L Baran, M Hyla, B Kleszcz
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
2019
Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy.
L Baran, M Hyla, B Kleszcz
https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/21733, 174, 2019
2019
Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society: A replication study
I Pilch, L Baran, M Bolek-Kochanowska, M Bożek, W Friedrich, M Hyla, ...
Journal of Research in Personality 74, 114-123, 2018
2018
Psychologiczne uwarunkowania, przewidywanie oraz przeciwdziałanie nieuczciwości akademickiej wśród studentów
L Baran
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2018
2018
MENTAL HEALTH IN ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)
L Baran, M Hyla
Resilience and Health: in a Fast-Changing World, 153, 2016
2016
Mental Health in Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
B Lidia, H Magdalena
Resilience and health in a fast-changing world, 153-166, 2015
2015
Cyberprzestrzeń–nowe miejsce spotkań. Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności
L Baran, M Misiewicz
2014
PSYCHOLOGICAL FLEXIBILITY, EMOTIONAL REGULATION, AND WELL-BEING IN VARIOUS LIFE SITUATIONS
L Baran, M Hyla, I Pilch, M Bolek-Kochanowska, M Bożej, W Friedrich, ...
PERSONALITY DETERMINANTS OF ACADEMIC DISHONESTY AMONG STUDENTS
L Baran, I Pilch
Predicting dishonest behaviors in the academic context ACBS Annual World Conference 13 Berlin, Germany, 14–19 July, 2015
L Baran
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18