Alicja Antonowicz
Alicja Antonowicz
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Franchising: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Antonowicz
Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2010
302010
The dissemination of franchising all over the world: an attempt to assess the scale of the phenomenon
A Antonowicz
Problems of Management in the 21st Century 2, 8, 2011
142011
Rozwój rynku franchisingu
A Antonowicz
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 50-54, 2008
82008
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/6
A Antonowicz, P Antonowicz
Sopot, 2011
72011
Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych
A Antonowicz, P Antonowicz, J Próchniak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 13--25, 2018
42018
GLOBAL FRANCHISE MARKET (Franchising na swiecie)
A Antonowicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2, 27-34, 2009
42009
Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych: ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy
A Antonowicz, P Antonowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
32014
Rozwój sieci franczyzowych w Niemczech iw Polsce-analiza porównawcza
A Antonowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
32011
Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008
A Antonowicz
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 207-218, 2010
32010
Flota offshore-szansa polskiego przemysłu okrętowego?
P Antonowicz, A Antonowicz
Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2009
32009
Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce
A Antonowicz
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 2008
32008
Regionalny potencjał przedsiębiorstw okołostoczniowych województwa pomorskiego
P Antonowicz, A Antonowicz
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 271-284, 2009
22009
Wykorzystanie franchisingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
A Antonowicz
W: J. Bieliński (red.), Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii …, 2007
22007
Zaprzeczenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście utrzymywania minimalnego poziomu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
A Antonowicz
Społeczna Akademia Nauk, 2019
12019
Dysonans relacyjny pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i pracowników versus zarządzanie rozwojem współczesnych organizacji
A Antonowicz, P Antonowicz, H Czubasiewicz
12019
Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce-perspektywa strategiczna
P Antonowicz, A Antonowicz, P Skrzyniarz, M Pusiewicz
Zarządzanie i Finanse 16 (4/2), 2018
12018
Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwa—case study
A Antonowicz, P Antonowicz
Zarządzanie i Finanse 11 (4, cz. 3), 23-33, 2013
12013
Franchising jako forma aktywności gospodarczej obecna na wszystkich kontynentach
A Antonowicz
Przegląd Organizacji, 20-24, 2012
12012
Franchising in Poland and the Czech Republic the comparison of pace and directions of development
A Antonowicz
Magnanimitas, 2011
12011
Matematyka finansowa w praktyce: wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw
A Antonowicz, P Antonowicz
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20