Alicja Antonowicz
Alicja Antonowicz
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Franchising: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Antonowicz
Novae Res-Wydawnictwo Innowacyjne, 2010
242010
The dissemination of franchising all over the world: an attempt to assess the scale of the phenomenon
A Antonowicz
Problems of Management in the 21st Century 2, 8-18, 2011
122011
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/6
A Antonowicz, P Antonowicz
Sopot, 2011
72011
Rozwój rynku franchisingu
A Antonowicz
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 50-54, 2008
72008
GLOBAL FRANCHISE MARKET (Franchising na swiecie)
A Antonowicz
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2, 27-34, 2009
42009
Wykorzystanie koncepcji franchisingu w Polsce w latach 1989-2008
A Antonowicz
Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010
32010
Flota offshore-szansa polskiego przemysłu okrętowego?
P Antonowicz, A Antonowicz
Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2009
32009
Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce
A Antonowicz
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 73, 2008
32008
Regionalny potencjał przedsiębiorstw okołostoczniowych województwa pomorskiego
P Antonowicz, A Antonowicz
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 271-284, 2009
22009
Wykorzystanie franchisingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
A Antonowicz
W: J. Bieliński (red.), Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii …, 2007
22007
Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych
A Antonowicz, P Antonowicz, J Próchniak
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
12018
Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych: ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy
A Antonowicz, P Antonowicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
12014
Koncepcja franczyzy jako strategii restrukturyzacji zadłużenia upadłego przedsiębiorstwacase study
A Antonowicz, P Antonowicz
Zarządzanie i Finanse 11 (4), 23-33, 2013
12013
Franchising jako forma aktywności gospodarczej obecna na wszystkich kontynentach
A Antonowicz
Przegląd Organizacji, 20-24, 2012
12012
Rozwój sieci franczyzowych w Niemczech iw Polsce-analiza porównawcza
A Antonowicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
12011
Matematyka finansowa w praktyce: wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw
A Antonowicz, P Antonowicz
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009
12009
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu franchisingu
A Antonowicz
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 495-506, 2009
12009
Największe rynki franchisingowe Europy-podobieństwa i różnice
A Antonowicz
Studia i Materiały/Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 47-58, 2009
12009
Symulator korzyści stosowania elastycznych form zatrudnienia-podręcznik wdrażania
A Antonowicz, P Antonowicz, S Kania, R Opieka, J Sala, A Szymańska
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008
12008
Rozwój rynku franchisingu na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Chin
A Antonowicz
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20