Obserwuj
Elżbieta Jadwiga Szymańska
Elżbieta Jadwiga Szymańska
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Development of renewable energy sources market and biofuels in The European Union
P Bórawski, A Bełdycka-Bórawska, EJ Szymańska, KJ Jankowski, ...
Journal of cleaner production 228, 467-484, 2019
2432019
Efektywność przedsiębiorstw–definiowanie i pomiar
E Szymańska
Roczniki Nauk Rolniczych 97 (2), 152-163, 2010
1352010
Price volatility of agricultural land in Poland in the context of the European Union
P Bórawski, A Bełdycka-Bórawska, EJ Szymańska, KJ Jankowski, ...
Land Use Policy 82, 486-496, 2019
282019
Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce
E Szymańska
Rozprawy Naukowe i Monografie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2011
282011
Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu:(techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna)
E Szymańska
Wydawnictwo" Wieś Jutra", 2007
232007
Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020
E Szymańska, M Hamulczuk, M Dziwulski
SGGW, Warszawa, 2012
222012
The development of the pork market in the world in terms of globalization
EJ Szymańska
Journal of Agribusiness and Rural Development 46 (4), 843–850-843–850, 2017
202017
Determinants of profitability of enterprises of meat industry in Poland
EJ Szymanska
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (3), 2017
182017
Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce po integracji z UE
E Szymanska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2007
162007
Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską
E Szymańska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 249-259, 2014
112014
Struktura kapitału w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej
E Szymańska
Zesz. Nauk. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,„Ekonomika i …, 2009
112009
Wpływ chowu trzody chlewnej na środowisko
E Szymańska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 540, 531-536, 2006
112006
Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
E Szymańska
Wydawnictwo SGGW, 2014
92014
Environmental and Economic Factors Shaping Efficiency of Rapeseed Farms in Poland.
P Bórawski, A Bełdycka-Bórawska, EJ Szymańska, KJ Jankowski, ...
Polish Journal of Environmental Studies 28 (1), 2019
82019
Wpływ rozszerzenia UE na rynek wieprzowiny w Polsce
E Szymanska
Problemy Rolnictwa Światowego 15, 2006
82006
Functioning of the supply chain of pork in Poland
EJ Szymańska
Journal of Agribusiness and Rural Development 37 (3), 2015
72015
Konkurencyjność polsk iej wieprzowiny na rynku Unii Europejsk iej
EJ Szymańska
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99427), 2014
72014
Zmiany w powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2017
EJ Szymanska, J Maj
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 105 (2), 2018
62018
Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Analiza dla MRiRW
E Szymańska, M Hamulczuk, M Dziwulski
62012
Wiedza jako czynnik konkurencyjności w gospodarstwach trzodowych
E Szymanska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (10), 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20