Piotr Stańczyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie: w stronę krytycznej pedagogiki pracy
P Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
312013
Dyskursywna konstrukcja podmiotu: przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury
M Cackowska, L Kopciewicz, M Patalon, P Stańczyk, K Starego, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
15*2012
Młodzież wobec ideologii merytokracji–pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia
P Stańczyk
Forum Oświatowe 21 (1 (40)), 17–38, 2009
122009
Przemoc i emancypacja: ambiwalencja funkcji studiów zaocznych
P Stańczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
12*2008
Milcząca zgoda, kultura ciszy i polityka głosu
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 3 (51), 25-38, 2010
102010
Pedagogika radykalna Paulo Freire wobec różnic społecznych: rzecz o edukacji ludowej
P Stańczyk
Człowiek–Teraźniejszość–Edukacja 1, 37-51, 2016
82016
Ocena szkolna i obsceniczność prawa–pomiędzy byciem kimś a byciem nikim. Znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 2 (46), 73-92, 2009
82009
Nuda w szkole–między alienacją a emancypacją
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 59 (3), 35-56, 2012
72012
Ekonomia dla emancypacji: doktryny gospodarcze w Instytucie Paula Freirego
P Stańczyk
Forum Oświatowe 28 (1 (55)), 55–76, 2016
42016
Interesy, ekonomia i emancypacja. O powrocie pedagogiki krytycznej do zagadnień społeczno-ekonomicznych i pojęciu interwencji
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 19 (2 (74)), 2016
42016
Wykształcenie, rynek pracy i" lepsze życie" w perspektywie znaczeń nadawanych przez studentów zaocznych
P Stańczyk
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej …, 2007
42007
Demokracja ekonomiczna i wychowanie
P Stańczyk
Forum Oświatowe 22 (2 (43)), 5-17, 2010
32010
Freirego Suchodolskim–Suchodolskiego Freirem: pedagogika materialistyczna i krytyka ideologii
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 2 (82), 7-30, 2018
22018
Pedagogika krytyczna i badania zaangażowane: ideologia, interesy, naiwność
P Stańczyk
Ars Educandi, 59-80, 2012
22012
Katecheza szkolna–między demokracją a teologią zstępującą
M Cackowska, P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja 1, 57, 2012
22012
Kapitalizm, demokracja i konstruktywizm „na opak”. Doświadczenie szkoły jako doświadczenie kulturowe. W: M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki (red.)
P Stańczyk
Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, 233-246, 2011
22011
Przemiany dyskursu pedagogiki pracy jako" kastracja" Marksa
P Stańczyk
Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 2008
22008
Uciśnieni, historia i społeczna zmiana. Historiozofia w filozofii wychowania P. Freirego: pojęcie historii jako możliwości
PB Stańczyk
Forum Oświatowe 30 (1 (59)), 53-72, 2018
12018
Krótka historia terminu conscientização i o tym, jak Paulo Freire je porzucił
P Stańczyk
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 21 (1(81)), 7-23, 2018
12018
Kolonializm, kolonizacja i dekolonizacja w filozofii wychowania Paulo Freirego
P Stańczyk
Kultura i edukacja, 117, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20