szymon bijak
szymon bijak
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Verified email at wl.sggw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tree-ring chronology of silver fir and its dependence on climate of the Kaszubskie Lakeland (Northern Poland)
S Bijak
Geochronometria 35 (1), 91-94, 2010
422010
Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.) in central Poland
A Bronisz, S Bijak, K Bronisz, M Zasada
Geochronometria 39 (4), 276-284, 2012
312012
Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites
AM Jagodziński, M Zasada, K Bronisz, A Bronisz, S Bijak
Forest Ecology and Management 384, 208-220, 2017
282017
Estimating coarse roots biomass in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
S Bijak, M Zasada, A Bronisz, K Bronisz, M Czajkowski, Ł Ludwisiak, ...
Silva Fennica 47 (2), 1-14, 2013
282013
Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich
A Bronisz, B Sz, K Bronisz
sylwan 154 (7), 463-470, 2010
242010
Wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów
M Zasada, K Bronisz, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
Sylwan 152 (3), 27-39, 2008
222008
Are climatic factors responsible for the process of oak decline in Poland?
M Tulik, S Bijak
Dendrochronologia 38, 18-25, 2016
212016
Biomass dynamics in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
M Zasada, S Bijak, K Bronisz, A Bronisz, T Gawęda
Drewno 57 (192), 29-39, 2014
212014
Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski
K Bronisz, A Bronisz, M Zasada, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
sylwan 153 (11), 758-767, 2009
202009
Reconstruction of precipitation variability in Estonia since the eighteenth century, inferred from oak and spruce tree rings
S Helama, K Sohar, A Läänelaid, S Bijak, J Jaagus
Climate Dynamics 50 (11), 4083-4101, 2018
172018
Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland
K Bronisz, M Strub, C Cieszewski, S Bijak, A Bronisz, R Tomusiak, ...
Silva Fennica 50 (4), 1-17, 2016
172016
Various factors influencing the pointer year analysis
S Bijak
Tree Rings Archaeol. Climatol. Ecol 6, 77-82, 2008
162008
Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height
S Bijak, J Sarzynski
Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry 57 (4), 2015
152015
Different growth patterns of Picea schrenkiana subsp. tianshanica (Rupr.) Bykov and Juglans regia L. coexisting under the same ecological conditions in the Sary-Chelek …
M Magnuszewski, S Bijak, A Orozumbekow, B Howe, K Musuraliev, ...
Dendrobiology 73, 2015
142015
Sygnał klimatyczny w przyroście radialnym wybranych iglastych gatunków drzew w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Rogów
S Bijak
Leśne Prace Badawcze 74 (2), 2013
142013
Badania" kopalnego lasu" ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska)
P Kittel, J Petera-Zganiacz, D Dzieduszyñska, J Twardy, M Krapiec, ...
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
142012
Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów
S Bijak, A Bronisz, K Bronisz
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
132012
Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland
S Bijak, M Czajkowski, Ł Ludwisiak
Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2014
112014
No systematic effects of sampling direction on climate-growth relationships in a large-scale, multi-species tree-ring data set
U Gut, M Árvai, S Bijak, JJ Camarero, A Cedro, R Cruz-García, ...
Dendrochronologia 57, 125624, 2019
102019
Contrasting tree‐ring growth response of picea abies to climate variability in western and eastern estonia
S Helama, A Läänelaid, S Bijak, J Jaagus
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 98 (2), 155-167, 2016
102016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20