Follow
szymon bijak
szymon bijak
Wydział Leśny SGGW w Warszawie
Verified email at wl.sggw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tree-ring chronology of silver fir and its dependence on climate of the Kaszubskie Lakeland (Northern Poland)
S Bijak
Geochronometria 35 (1), 91-94, 2010
472010
Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites
AM Jagodziński, M Zasada, K Bronisz, A Bronisz, S Bijak
Forest Ecology and Management 384, 208-220, 2017
332017
Estimating coarse roots biomass in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
S Bijak, M Zasada, A Bronisz, K Bronisz, M Czajkowski, Ł Ludwisiak, ...
Silva Fennica 47 (2), 1-14, 2013
322013
Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.) in central Poland
A Bronisz, S Bijak, K Bronisz, M Zasada
Geochronometria 39 (4), 276-284, 2012
322012
Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich
A Bronisz, S Bijak, K Bronisz
sylwan 154 (7), 463-470, 2010
262010
Are climatic factors responsible for the process of oak decline in Poland?
M Tulik, S Bijak
Dendrochronologia 38, 18-25, 2016
252016
Biomass dynamics in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland
M Zasada, S Bijak, K Bronisz, A Bronisz, T Gawęda
Drewno 57 (192), 29-39, 2014
232014
Wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów
M Zasada, K Bronisz, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
Sylwan 152 (3), 27-39, 2008
222008
Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland
K Bronisz, M Strub, C Cieszewski, S Bijak, A Bronisz, R Tomusiak, ...
Silva Fennica 50 (4), 1-17, 2016
212016
Reconstruction of precipitation variability in Estonia since the eighteenth century, inferred from oak and spruce tree rings
S Helama, K Sohar, A Läänelaid, S Bijak, J Jaagus
Climate Dynamics 50 (11), 4083-4101, 2018
192018
Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski
K Bronisz, A Bronisz, M Zasada, S Bijak, R Wojtan, R Tomusiak, A Dudek, ...
sylwan 153 (11), 758-767, 2009
192009
Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height
S Bijak, J Sarzyński
Instytut Badawczy Lesnictwa (Forest Research Institute), Komitet Nauk …, 2015
182015
Various factors influencing the pointer year analysis
S Bijak
Tree Rings Archaeol. Climatol. Ecol 6, 77-82, 2008
172008
No systematic effects of sampling direction on climate-growth relationships in a large-scale, multi-species tree-ring data set
U Gut, M Árvai, S Bijak, JJ Camarero, A Cedro, R Cruz-García, ...
Dendrochronologia 57, 125624, 2019
162019
Badania" kopalnego lasu" ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska)
P Kittel, J Petera-Zganiacz, D Dzieduszyñska, J Twardy, M Krapiec, ...
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
152012
Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów
S Bijak, A Bronisz, K Bronisz
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 14 (1 [30]), 2012
152012
Different growth patterns of Picea schrenkiana subsp. tianshanica (Rupr.) Bykov and Juglans regia L. coexisting under the same ecological conditions in the Sary-Chelek …
M Magnuszewski, S Bijak, A Orozumbekow, B Howe, K Musuraliev, ...
Dendrobiology 73, 2015
142015
Sygnał klimatyczny w przyroście radialnym wybranych iglastych gatunków drzew w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Rogów
S Bijak
Leśne Prace Badawcze 74 (2), 2013
142013
Contrasting tree‐ring growth response of picea abies to climate variability in western and eastern estonia
S Helama, A Läänelaid, S Bijak, J Jaagus
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 98 (2), 155-167, 2016
122016
Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland
S Bijak, M Czajkowski, Ł Ludwisiak
Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20