Obserwuj
Jolanta Łopatowska
Jolanta Łopatowska
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Zweryfikowany adres z zie.pg.gda.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Inteligentne systemy produkcyjne. Algorytmy, koncepcje, zastosowania
L Zawadzka, J Badurek, J .Lopatowska
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Gdańsk, 2012
9*2012
Improving the production planning and control process
J Lopatowska
Zarządzanie i Finanse 1 (4), 119-130, 2015
6*2015
Obszary zmian w wymiarach jakości usług [w;] Boguszewicz - Kreft M., Rozkwitalska M., (red.) Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia,
J Łopatowska, G Zieliński
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Nowe koncepcje w …, 2013
6*2013
Systemy produkcyjne nowej generacji. Modele interdyscyplinarne
L Zawadzka, J Badurek, J .Łopatowska
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2012
6*2012
Metoda 5S jako narzędzie modelowania procesów na stanowisku pracy
J Łopatowska
Gdańsk, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2002
6*2002
Wykorzystanie wnioskowania logicznego w planowaniu i sterowaniu produkcją
J Łopatowska
M. Fertsch, K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.) Logistyka i zarządzanie …, 2007
52007
Czynniki zmian obszaru wejścia w zarządzaniu operacyjnym usług gastronomicznych
G Zieliński, J Łopatowska
Zarządzanie i Finanse 10 (3, cz. 3), 65-75, 2012
42012
Zastosowanie Teorii Ograniczeń do harmonogramowania zadań w środowisku jedno i wieloprojektowym, Application of the Theory of Constraints to scheduling tasks in single and …
J Lopatowska
Logistyka, 1-15, 2009
42009
Change management in production planning and control.
J Lopatowska
Value Stream Activities Management, 2007
4*2007
Czynniki napędzające i spowalniające zmiany wpływające na ciągłe doskonalenie jakości usług gastronomicznych
J Łopatowska, G Zieliński
Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance) tom 3 część 1, 318–327, 2012
32012
Evolution of manufacturing systems
J Lopatowska
The Modern Modelling Conceptions of Business Systems. Practice and theory …, 2009
32009
Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
J Łopatowska, R Kwaśniewski
Współczesne problemy i wybrane zagadnienia modelowania systemów …, 2006
3*2006
Metody oceny wyników usprawniania działalności operacyjnej (przykład zastosowań)
J Łopatowska
32003
Planning the implementation of projects in multi project environment using a critical chain.
J Łopatowska
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, 2017
22017
Współdziałanie koncepcji Lean i Teorii Ograniczeń w dążeniu do sukcesu organizacji
J Łopatowska
Zarządzanie i Finanse 11 (4, cz. 1), 173-182, 2013
22013
Zmiany w zarządzaniu operacyjnym w usługach
J Łopatowska, G Zieliński
Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. Systemy Procesy Narzędzia, red …, 2013
2*2013
Inteligentne systemy produkcyjne. Ewolucja i problemy organizacji projektów informatycznych
L Zawadzka, J Badurek, J Łopatowska
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2010
22010
Factors of change in the planning and control process
J Lopatowska
Publishing House of Poznan University of Technology, 2009
22009
Wykorzystanie metody planowania i sterowania produkcją zgodnej z teorią ograniczeń do optymalizacji procesu produkcyjnego
J Łopatowska
Logistyka 1/2007, 2007
22007
Analiza porównawcza wybranych metod planowania i sterowania produkcją
J Łopatowska
Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi. Red. M. Fertsch, S …, 2005
22005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20