Obserwuj
Łukasz Kryszak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The market treadmill against sustainable income of European Farmers: How the CAP has struggled with Cochrane’s curse
B Czyżewski, A Czyżewski, Ł Kryszak
Sustainability 11 (3), 791, 2019
202019
Efficiency of the EU Environmental Policy in Struggling with Fine Particulate Matter (PM2.5): How Agriculture Makes a Difference?
B Czyżewski, A Matuszczak, Ł Kryszak, A Czyżewski
Sustainability 11 (18), 4984, 2019
172019
Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników
A Czyżewski, Ł Kryszak
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1827-2016 …, 2015
172015
Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 iw Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN
A Czyzewski, L Kryszak
Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1), 2015
112015
Nierówności dochodowe w rolnictwie krajów Unii Europejskiej w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju
L Kryszak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (2), 2016
102016
Environment and political economics: Left-wing liberalism or conservative leftism-Which is better for eco-efficiency? Evidence from Poland
A Matuszczak, Ł Kryszak, B Czyżewski, A Łopatka
Science of the Total Environment 743, 140779, 2020
92020
Współzależności międzygałęziowe w sektorze rolnym w świetle modelu input-output a poziom finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach
A Czyżewski, Ł Kryszak
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1827-2016 …, 2016
92016
Determinants of farm profitability in the EU regions. Does farm size matter?
Ł Kryszak, M Guth, B Czyżewski
Agricultural Economics 67 (3), 90-100, 2021
82021
Drivers for farmland value revisited: adapting the returns discount model (RDM) to the sustainable paradigm
B Czyżewski, P Kułyk, Ł Kryszak
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 2080-2098, 2019
72019
Impact of different models of agriculture on greenhouse gases (GHG) emissions: A sectoral approach
B Czyżewski, Ł Kryszak
Outlook on Agriculture 47 (1), 68-76, 2018
72018
Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN
A Hornowski, L Kryszak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (4), 2016
72016
Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej
Ł Kryszak, B Czyżewski
42020
Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej
K Świerczyńska, Ł Kryszak
Ekonomista 5, 608-635, 2019
42019
Determinants of farm income in the European Union in new and old member states. A regional study
L Kryszak, A Matuszczak
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agrobusiness Economists …, 2019
42019
Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych
L Kryszak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (3), 2017
42017
Determinants of income of agricultural holdings in EU countries
A Czyżewski, A Grzelak, Ł Kryszak
Conference Proceedings Determinants Of Regional Development, 2019
32019
Kondycja finansowa gospodarstw rolnych w regionach FADN Unii Europejskiej i jej związek z produktywnością czynników wytwórczych
B Czyzewski, L Kryszak
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (3), 2017
32017
Agricultural income and prices. The interdependence of selected phenomena in Poland compared to EU-15 member states
A Czyżewski, Ł Kryszak
Managerial Economics 18 (1), 2017
32017
Relacje głównych składowych determinujących rachunki dochodów rolniczych w krajach o różnym stażu członkowskim w Unii Europejskiej
A Czyzewski, L Kryszak
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 103 (4), 2016
32016
Do Structures Matter in the Process of Sustainable Intensification? A Case Study of Agriculture in the European Union Countries
J Staniszewski, Ł Kryszak
Agriculture 12 (3), 334, 2022
22022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20