Marek Bryx
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rynek nieruchomości
M Bryx
System i funkcjonowanie, 88, 2006
1212006
Inwestycje w nieruchomości
M Bryx, R Matkowski
Poltext, 2002
952002
Rynek nieruchomości: system i funkcjonowanie
M Bryx
Wydawnictwo Poltext, 2008
912008
Finansowanie inwestycji mieszkaniowych
M Bryx
Poltext, 2001
582001
Rewitalizacja miast w Niemczech
M Bryx, A Jadach-Sepioło
Rewitalizacja Miast Polskich 3, 2009
552009
Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce
MB redakcja
Oficyna Wydawnicza SGH,, 2014
35*2014
Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach
M Bryx
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1999
311999
Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością: praca zbiorowa
M Bryx
Poltext, 2004
212004
Podstawy zarządzania nieruchomościami
M Bryx
Wydaw. Poltext, 2009
172009
Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji
Z Ziobrowski, M Bryx
Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 7, 2009
162009
Podstawy zarządzania nieruchomością: praca zbiorowa
M Bryx
Poltext, 2000
152000
Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość
M Bryx
Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2012
112012
Redefinicja rynku nieruchomości
M Bryx
Nieruchomości, CH Beck 2, 32, 2006
82006
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
M Bryx
72000
Rewitalizacja przestrzeni akademickiej
M Bryx
Problemy Rozwoju Miast, 7-14, 2013
52013
O prawie do dachu nad głową
M Bryx
Problemy rozwoju miast, 5-11, 2007
52007
Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce
M Bryx
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa, 197, 2001
52001
Zarządzanie nieruchomością jako faza procesu inwestycyjnego
M Bryx
STUDIA I MATERIAŁY, 27, 2006
42006
Założenia krajowej polityki rewitalizacji, w: Ziobrowski Z.(red.)
M Bryx, I Herbst, A Jadach-Sepioło
Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, 33-71, 2010
32010
Nowa ekonomia, rozwój miast i inwestycje mieszkaniowe
M Bryx
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 189-199, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20