Obserwuj
Dorota Habrat
Dorota Habrat
Instytut Nauk Prawnych
Zweryfikowany adres z ur.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Legal challenges of digitalization and automation in the context of Industry 4.0
D Habrat
Procedia Manufacturing 51, 938-942, 2020
232020
Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w polskim prawie karnym
D Habrat
Toruń, 2008
152008
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary: komentarz
D Habrat
LexisNexis Polska, 2014
142014
Osoba nieporadna jako pokrzywdzona przestępstwem znęcania się
D Habrat
Studia Prawnicze 214 (2), 115-130, 2018
62018
Analiza kar i środków karnych określonych w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
D Habrat
Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych 1, 91, 2005
62005
Analysis of the legal risk in the scientific experiment of the machining of magnesium alloys
D Habrat, D Stadnicka, W Habrat
Advances in Manufacturing Engineering and Materials: Proceedings of the …, 2018
42018
Protection of Human Dignity as a Basis for Penalization of Hate Speech against People with Disabilities in Polish Criminal Law
D Habrat
Studia Iuridica Lublinensia 30 (4), 259-279, 2021
32021
Criminal Law Instruments to Counter Corporate Crimes in Poland
D Habrat
International Journal of Law and Political Sciences 9 (6), 2157-2160, 2015
22015
Motivation of the hate speech perpetrator from the Polish and Greek perspective: Motywacja sprawcy przestępstwa mowy nienawiści z perspektywy polskiej i greckiej
D Habrat, E Tragaki
Studia Prawnoustrojowe, 2022
12022
Comparative Views on a Permanent Challenge: Hate Speech Sanctioning in Poland and Croatia
BH Pakšić, D Habrat
EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 6, 289-314, 2022
12022
Rola proporcjonalności w procesie orzekania kary pieniężnej wobec podmiotów zbiorowych
D Habrat
Studia Prawno-Ekonomiczne, 49-66, 2012
12012
State of helplessness of a victim in the context of sexual abuse of a person with disabilities
D Habrat
Studia Prawnoustrojowe, 2023
2023
Ochrona godności człowieka jako podstawa penalizacji mowy nienawiści wobec osób z niepełnosprawnościami w polskim prawie karnym
D Habrat
Studia Iuridica Lublinensia 30 (4), 259-279, 2021
2021
The assessment of the model of criminal corporate liability in Poland
D Habrat
International Perspectives of Crime Prevention 10: Contributions from the …, 2019
2019
Effect of the European Court of Human Rights case-law on judgments of Polish courts in the crime of hate speech
D Habrat
Tribuna Juridică 9 (Special), 5-14, 2019
2019
Analiza ryzyka prawnego w nowatorskiej działalności eksperymentalnej
D Habrat
Studia Prawno-Ekonomiczne, 31-46, 2019
2019
" Studia Prawnicze" 2 (214) 2018
E Lis, J Falski, K Radosz, OM Piaskowska, P Piesiewicz, D Habrat, ...
Instytut Nauk Prawnych PAN, 2018
2018
The helpless person as a victim of the crime of mistreatment
D Habrat
Studia Prawnicze, 115-130, 2018
2018
The analysis of collective entities responsibility for unfair competition acts in penal law aspect
D Habrat
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 13 (3), 83-92, 2015
2015
Idee nowelizacji kodeksu karnego
M Lubelski, A Golonka, M Trybus, M Filipowska, JM Stopińska, R Zawłocki, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20