Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Zweryfikowany adres z aps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dziecięca matematyka: książka dla rodziców i nauczycieli
E Gruszczyk-Kolczyńska
Sklep WSiP 10% rabatu, 2007
261*2007
Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się: książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola
E Gruszczyk-Kolczyńska
Sklep WSiP 10% rabatu, 2007
522007
Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków: pakiet pomocy
E Gruszczyk-Kolczyńska
Sklep WSiP 10% rabatu, 2004
352004
Wspomaganie rozwoju umysĹ ‚owego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego iw pierwszym roku szkolnej edukacji: praca zbiorowa
E Gruszczyk-KolczyĹ
Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
302009
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
302009
O dzieciach matematycznie uzdolnionych
E Gruszczyk-Kolczyńska
Warszawa: Nowa Era, 2012
282012
Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki?
E Gruszczyk-Kolczyńska
Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1989
231989
Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania: uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka
E Gruszczyk-Kolczyńska
Sklep WSiP 10% rabatu, 2005
222005
Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków: cele i treści kształcenia oraz komentarze psychologiczne i pedagogiczne (dla przedszkoli różnego …
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Nowa Era, 2007
212007
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej: jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011
202011
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?: metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw
E Gruszczyk-Kolczyńska, K Dobosz, E Zielińska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
191996
Dziecięca matematyka: program nauczania: Wychowanie przedszkolne: program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999
151999
Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole iw placówkach integracyjnych
E Gruszczyk-Kolczyńska
Sklep WSiP 10% rabatu, 2004
132004
Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci: metody, interpretacje i wnioski
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Nowa Era, 2013
122013
Zielińska E
E Gruszczyk-Kolczyńska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkol …, 2012
112012
O dzieciach uzdolnionych matematycznie
E Gruszczyk-Kolczyńska
Książka dla rodziców i nauczycieli. Warszawa, Nowa Era, 2012
112012
Dziecięca matematyka–dwadzieścia lat później
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Kraków, Wyd. Bliżej Przedszkola, 2015
102015
Zgubne skutki zezwalania dzieciom na oglądanie ponad miarę telewizji, korzystania z komputerów i tabletów
E Gruszczyk-Kolczyńska
Człowiek–Niepełnosprawność–Społeczeństwo 2 (20), 7-26, 2013
92013
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu iw domu
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Centrum Edukacji BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków, 2012
92012
Dziecięca matematyka, Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu i szkole
E Gruszczyk-Kolczyńska, E Zielińska
Warszawa: WSiP, 1997
91997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20