Obserwuj
Adam Kagan
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP
T Czekaj, A Kagan, J Kulawik, J Smolik, J Ziółkowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2009
802009
Efektywność, koszty produkcji i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych obecnie iw perspektywie średnio-oraz długoterminowej
W Józwiak, A Kagan, G Niewęgłowska, A Skarżyńska, J Sobierajewska, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2014
442014
Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe
W Józwiak, A Kagan
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 95 (1), 22-30, 2008
382008
Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrazania i znaczenie
W Józwiak, A Kagan, Z Mirkowska
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3-27, 2012
312012
Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku Skarbu Państwa: praca zbiorowa
J Kulawik, W Józwiak
IERiGŻ-PIB, 2007
302007
Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
W Guzewicz, A Kagan, M Zdzieborska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2005
182005
Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne
A Kagan
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011
172011
Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
J Góral, A Kagan, A Kowalski, J Kulawik, J Smolik
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
122010
Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych powstałych z majątku Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską
A Kagan
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
122008
Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich (lata 2002-2005)
W Guzewicz, A Kagan, M Zdzieborska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2006
122006
Techniczna i środowiskowa efektywność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce
A Kagan
112014
Stan i perspektywy wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Polsce
A Kagan
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2013
92013
Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych po integracji z Unią Europejską
A Kagan
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2009
92009
Rankingi przedsiębiorstw (gospodarstw rolniczych): istota, konstrukcja i kierunki analizy
A Kagan, J Kulawik
Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki …, 2011
82011
Aktualizacja metody wyznaczania gospodarstw i obszarów o ekstensywnej produkcji rolnej w ramach HNV wraz z obszarami charakterystycznymi dla HNV (wariant II)
M Zieliński, J Sobierajewska, A Kagan
Expert opinion by IERiGŻ-PIB for the MRiRW. Warszawa. Accepted for print 13 …, 2017
72017
Wybrane prawne determinanty konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych
A Kagan
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2016
72016
Gospodarstwa towarowe a gospodarstwa wielkotowarowe (Commercial farms and large commercial farms)
J Wojciech, A Kagan
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95 (1), 22-30, 2008
72008
Wyznaczenie potencjalnych obszarów HNV Farmland w oparciu o rozszerzony zakres komponentów środowiska przyrodniczego i obszary ekstensywnej produkcji rolnej
J Jadczyszyn, K Brzezińska, B Feledyn-Szewczyk, D Horabik, W Józwiak, ...
Prezentacja dla MRiRW, MRiRW, Warszawa 24, 2018, 2018
62018
Efektywność i konkurencyjność wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych
A Kagan
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2015
62015
Innovations on the Polish farms, their scope of implementation and significance
W Józwiak, A Kagan, Z Mirkowska
Problems of Agricultural Economics/Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 82-104, 2014
62014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20