Jakub J. Brdulak
Jakub J. Brdulak
SGH Warsaw School of Economics
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu: budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
J Brdulak
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005
2062005
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach,
A Błaszczuk, JJ Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2004
1292004
Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy
A Sosnowska, K Poznańska, S Łobejko, J Brdulak, K Chinowska
PARP, Warszawa, 2003
87*2003
Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie
A Sosnowska, S Łobejko, A Kłopotek, J Brdulak, A Rutkowska-Brdulak, ...
PARP, Warszawa, 2005
532005
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
432016
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
312016
Działalność uczelni w zakresie badań naukowych i dydaktyki na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
(red.) Poskrobko, Bazyli
Gospodarka oparta na wiedzy: materiały do studiowania, 192-204, 2011
17*2011
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem
J Brdulak
Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, SGH, Warszawa, 2012
152012
Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts
P Banasik, J Brdulak
International Journal of Contemporary Management 14, 33-50, 2015
82015
Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą
JJ Brdulak
Od redakcji, 48, 2004
82004
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki
JJ Brdulak
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012
72012
Ocena jakości kształcenia w Polsce–problemy i rekomendacje
J Brdulak
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 81-94, 2016
62016
Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce–dobre praktyki
J Brdulak
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 3 ((37)), 13-23, 2015
62015
Uwarunkowania oraz mechanizmy funkcjonowania i rozwoju organizacji opartej na wiedzy .
(red.) Bogumiła, Powichrowska
Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, 52-67, 2011
6*2011
Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych: finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
J Brdulak, A Kłopotek
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
62008
Zarz № dzanie wiedz № a proces innowacji produktu
JJ Brdulak
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoіa Gіуwna Handlowa, Warszawa, 2005
62005
Specjalne strefy ekonomiczne i wolne obszary celne jako czynnik kształtowania innowacyjnej struktury przedsiębiorstw,[w:] Brdulak J.(red.)
J Brdulak, D Niedziółka
Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku, 2000
62000
The concept of employee motivation and leadership related lifestyles
J Brdulak, P Senkus, A Senkus
Filosifija sociologija. 28 (2), 109, 2017
52017
i Wolszczak-Derlacz, J.(2016)
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 2012-2017, 0
5
Two Approaches to Quality Assurance: The ESG and Quality Management Concepts
(ed.) Eggins, Heather
Drivers and barriers to achieving quality in higher education, 55-67, 2014
4*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20