Follow
Jakub J. Brdulak
Jakub J. Brdulak
SGH Warsaw School of Economics
Verified email at sgh.waw.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu: budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
J Brdulak
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005
2142005
Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach,
A Błaszczuk, JJ Brdulak, M Guzik, A Pawluczuk
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2004
1342004
Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy
A Sosnowska, K Poznańska, S Łobejko, J Brdulak, K Chinowska
PARP, Warszawa, 2003
95*2003
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
582016
Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie
A Sosnowska, S Łobejko, A Kłopotek, J Brdulak, A Rutkowska-Brdulak, ...
PARP, Warszawa, 2005
552005
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
362016
Działalność uczelni w zakresie badań naukowych i dydaktyki na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
(red.) Poskrobko, Bazyli
Gospodarka oparta na wiedzy: materiały do studiowania, 192-204, 2011
20*2011
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem
J Brdulak
Koncepcja. Filary. Dobre praktyki, SGH, Warszawa, 2012
172012
Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts
P Banasik, J Brdulak
International Journal of Contemporary Management 14, 33-50, 2015
152015
Organisational culture and change management in courts, based on the examples of the Gdańsk area courts
J Brdulak, P Banasik
International Journal of Contemporary Management 14 (2), 2015
152015
The concept of employee motivation and leadership related lifestyles
J Brdulak, P Senkus, A Senkus
Filosifija sociologija. 28 (2), 109, 2017
102017
Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą
JJ Brdulak
Od redakcji, 48, 2004
102004
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcja. Filary. Dobre praktyki
JJ Brdulak
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2012
92012
Ocena jakości kształcenia w Polsce–problemy i rekomendacje
J Brdulak
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 81-94, 2016
82016
Zarzadzanie wiedza a proces innowacji produktu
JJ Brdulak
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoіa Gіуwna Handlowa, Warszawa, 2005
82005
Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych: finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa
J Brdulak, A Kłopotek
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
72008
Organizational culture and knowledge management in the Polish judiciary
J Brdulak
Viešoji politika ir administravimas 15 (4), 564-576, 2016
62016
Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach w Polsce–dobre praktyki
J Brdulak
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 3 ((37)), 13-23, 2015
62015
Uwarunkowania oraz mechanizmy funkcjonowania i rozwoju organizacji opartej na wiedzy .
(red.) Bogumiła, Powichrowska
Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, 52-67, 2011
6*2011
Dylematy polityki transportowej,„
J Brdulak, Z Kordel
Przegląd Komunikacyjny 7, 1983
61983
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20