Obserwuj
Aneta Gołębiowska-Tobiasz
Aneta Gołębiowska-Tobiasz
Západočeská univerzita v Plzni
Zweryfikowany adres z koczownicy.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe. The Archaeology, Conservation and Protection.
A Gołębiowska-Tobiasz
Versita., 2014
5*2014
Kontakty połowieckiej arystokracji rodowej z Rurykowiczami w świetle źródeł archeologicznych.
A Gołębiowska-Tobiasz
Colloquia Russica 4 (Bydgoszcz-Kraków), 116-135, 2014
42014
Precious and decorative stones and other raw minerals in Polovtsian burial inventories (11th–beginning of 13th century).
A Gołębiowska-Tobiasz
Rossica Antiqua, 2015
22015
Lanterns of the Dead in Kraków From the Sign of "Sudden Death" to a Symbol of the Town's History.
A Gołębiowska-Tobiasz
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Серія …, 2019
2019
Охота среди тюркcких народов как волшебная игра в свете памятников наскального искусства, искусства вояния и руники.
A Gołębiowska-Tobiasz
«Актуальные проблемы монголоведных и алтаистических исследований». Матeриалы …, 2019
2019
Дракон Успенського собору в Галичі з польської дослідницької перспективи.
DD Aneta Gołębiowska-Tobiasz
Галич. Збірник наукових праць. 4 (Іванo-Франківськ), 27-63, 2019
2019
Recepcja przedstawień wybranych wyrobów pochodzenia ruskiego w połowieckiej sztuce stel.
A Gołębiowska-Tobiasz
Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza …, 2019
2019
Social differentiation in the elite level of Polovtsians horse warriors
A Gołębiowska-Tobiasz
Rossica Antiqua, 2018
2018
До питання етнічної інтерпретації ранньосередньовічних поховань кочівників у Крилосі.
A Gołębiowska-Tobiasz
Галич. Збірник наукових праць. 3 (Иванофранковск), 54-88, 2018
2018
Enemy, mercenary, ally?: Rus’ and the Polovtsians in the light of the chronicles and archeology: debate I
V Nagirnyy, F Uspenskij, A Gołębiowska-Tobiasz
Krakow: Jagiellonian University, 2017
2017
Позднекочевнический могильник в Росаве. Новая интерпретация. Сравнительный анализ.
A Gołębiowska-Tobiasz
Colloquia Russica 7 (Kraków), 177-202, 2017
2017
Okucie figuralne z Szurpił. Import ze świata nomadów w sercu Jaćwieży.
AGT Ludwika Jończyk
Światowit Suplement Serii B: Barbaricum. 11 (Warszawa), 195-213, 2016
2016
The Hungarians in the era of formation of south – western borders of the Rurik state. Notes on ethnogenesis of old Hungarians.
A Gołębiowska-Tobiasz
Colloquia Russica 5 (Kraków-Bratislava), 37-54, 2015
2015
Культово-жертовні конструкції у ранніх тюрків, кипчаків і половців.
A Gołębiowska-Tobiasz
Археологічні дослідження Львівського університету. Збірник наукових праць …, 2015
2015
From the Author
A Gołębiowska-Tobiasz
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 9-12, 2014
2014
The issue of Preservation and Protection of Monumental Anthropomorphic Stelae in Eastern Europe. Condition of Stelae After Conservation
M Burzak, A Gołębiowska-Tobiasz
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 113-160, 2014
2014
Remarks on the Status of Stelae in Countries of Eastern Europe. Research and Popularisation Postulates
A Gołębiowska-Tobiasz, M Burzak
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 161-170, 2014
2014
Typological Systems
A Gołębiowska-Tobiasz
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 63-72, 2014
2014
Collection in the Veliko-Anadol Forest Museum
A Gołębiowska-Tobiasz, M Burzak
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 73-112, 2014
2014
Territorial and Chronological Scope of Polovtsians Stelae
A Gołębiowska-Tobiasz
Monumental Polovtsian Statues in Eastern Europe, 49-62, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20