Rafał Janowicz
Rafał Janowicz
Politechnika Gdańska
Verified email at janowicz.pl
TitleCited byYear
Komunikacja marketingowa w architekturze
R Janowicz
Narodowe Centrum Kultury, 2012
42012
Komunikacja marketingowa w architekturze
R Janowicz
Narodowe Centrum Kultury, 2012
42012
Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej
JR Gębczyńska-Janowicz A.
Zastosowania ergonomii. Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2015 roku …, 2015
12015
Wpływ komunikacji marketingowej na kształtowanie miast
R Janowicz
Czasopismo Techniczne. Architektura 109, 2012
12012
Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej
R Janowicz
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 503-510, 2011
12011
Planowanie przestrzenne narzędziem równoważenia rozwoju systemu transportowego
R Gajda, R Janowicz
Zeszyty Naukowe. Architektura/Politechnika Śląska, 47-52, 2004
12004
Ograniczanie zakażeń szpitalnych z wykorzystaniem środków architektonicznych
R Janowicz
Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, 2019
2019
Interdisciplinary Design Teams in Poland-Architecture as a Tool for Preventing Hospital-Acquired Infections
R Janowicz
International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future …, 2018
2018
Ergonomic Aspects of Development of Architecture in the Context of Sanitary and Hygiene Safety
R Janowicz
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 354-363, 2018
2018
Kreowanie wizerunku miasta przez działania rewitalizacyjne–przykład Gdańska
K Życzkowska, R Janowicz, D Wojtowicz-Jankowska
Studia KPZK, 269-279, 2018
2018
ZARZĄDZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM PODCZAS REALIZACJI PRACOWNI RADIOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
A Stokwisz, R Janowicz
2018
Ergonomic Aspects of Transport of Patient through the Operating Theatre
R Janowicz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245 (5), 052088, 2017
2017
Wpływ technologii medycznych na ergonomię współczesnego szpitala
R Janowicz, A Gębczyńska-Janowicz
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, 2017
2017
BUDYNEK JAKO CYFROWA MASZYNA
B Konarzewska, R Janowicz
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016
2016
SYNDROM CHOREGO BUDYNKU–PROBLEMY PROJEKTOWE NA PRZYKŁADACH Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
R Janowicz, B Konarzewska
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016
2016
Problemy przebudowy obiektów medycznych związane ze zmianami wymagań stawianych instalacjom
R Janowicz, M Kwasek
2016
Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów
RJ Robert Idem
2016
Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych
R Janowicz, J Przewłócki
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016
2016
Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze-Medical technology in healthcare facilities
A Gębczyńska-Janowicz, R Janowicz
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015
2015
Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa w architekturze
R Janowicz, A Gębczyńska-Janowicz
Wydaw. PTErg Wrocław, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20