Wojciech Sroka
Wojciech Sroka
Zweryfikowany adres z ur.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Success of urban farming’s city-adjustments and business models—Findings from a survey among farmers in Ruhr Metropolis, Germany
B Pölling, W Sroka, M Mergenthaler
Land use policy 69, 372-385, 2017
292017
Definicje oraz formy miejskiej agrokultury–przyczynek do dyskusji
W Sroka
Wieś i Rolnictwo 164 (3), 85-103, 2014
222014
Relations between agri-environmental, economic and social dimensions of farms’ sustainability
P Sulewski, A Kłoczko-Gajewska, W Sroka
Sustainability 10 (12), 4629, 2018
212018
Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT
W Sroka, M Dacko
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010
202010
Agricultural land vs. urbanisation in chosen Polish metropolitan areas: a spatial analysis based on regression trees
W Sroka, J Mikolajczyk, T Wojewodzic, B Kwoczynska
Sustainability 10 (3), 837, 2018
192018
Problemy delimitacji małych gospodarstw rolnych w aspekcie projekcji zmian WPR na lata 2014-2020
W Sroka, W Musial
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki …, 2013
162013
Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich
W Sroka
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa 96 (4), 194-203, 2009
162009
Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach-znaczenie i zakres zjawiska
W Sroka
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (15), 2013
142013
Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics
L Satola, T Wojewodzic, W Sroka
Agricultural Economics 64 (6), 277-290, 2018
122018
Agroturystyka-panaceum na problemy rolnictwa
W Sroka, T Wojewodzic
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 57, 31-39, 2010
122010
The Potential and Significance of urban Agriculture on the basis of the Ruhr Metropolis and the Upper Silesian Metropolis
W Sroka, B Pölling
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1827-2016 …, 2015
112015
Socio-economic and environmental determinants of suistainable development of rural communes in małopolska province
Ł Paluch, W Sroka
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 12 (2), 65-76, 2013
102013
Resources and use of agricultural land in Polish cities according to chosen theories of location of agricultural production
W Sroka
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 14 (3), 2015
92015
Rolnictwo w obrębie miast–wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
W Sroka
Zesz. Nauk. SGGW EiOGZ 108, 33-44, 2014
92014
Rolnictwo i gospodarstwa rolne na obszarach miejskich i podmiejskich–konceptualizacja oraz przesłanki rozwoju
W Sroka, W Musial
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 84, 2016
82016
Historyczne uwarunkowania dominacji drobnych gospodarstw rolnych w rolnictwie Europy Środkowo-Wschodniej (Historical determinants of the domination of small farms in the …
W Sroka
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 4, 61-73, 2015
8*2015
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich
W Musiał, W Sroka, T Wojewodzic
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
82010
Perspektywy rozwoju obszarów górskich w Polsce i Niemczech
W Sroka
Problemy zagospodarowania ziem górskich 55, 41-53, 2008
72008
Struktura oraz intensywność użytkowania gruntów rolnych w miastach i na obszarach podmiejskich
W Sroka
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99493), 2014
62014
Stan i bariery produkcji owczarskiej w Regionie Małopolski–wybrane aspekty
W Musiał, J Mikołajczyk, W Sroka
Maszynopis, Raport wykonany w ramach Działalności Statutowej IES, 2013
62013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20