Paweł Łukowski
Paweł Łukowski
Unknown affiliation
Verified email at il.pw.edu.pl
TitleCited byYear
Cement concrete and concrete–polymer composites: Two merging worlds: A report from 11th ICPIC Congress in Berlin, 2004
D Van Gemert, L Czarnecki, M Maultzsch, H Schorn, A Beeldens, ...
Cement and Concrete Composites 27 (9-10), 926-933, 2005
1682005
Domieszki do zapraw i betonów
P Łukowski
Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2008
542008
A review of self‐healing concrete for damage management of structures
N De Belie, E Gruyaert, A Al‐Tabbaa, P Antonaci, C Baera, D Bajare, ...
Advanced Materials Interfaces 5 (17), 1800074, 2018
472018
Polymer-cement concretes
L Czarnecki, P Łukowski
Cement Wapno Beton 5, 243-258, 2010
45*2010
Self-repairing of polymer-cement concrete
P Łukowski, G Adamczewski
Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 61 (1), 195-200, 2013
262013
Polymer composites for repairing of portland cement concrete: compatibility project
L Czarnecki, A Garbacz, P Lukowski, JR Clifton
NIST Interagency/Internal Report (NISTIR)-6394, 1999
26*1999
The effect of nanosilica on the mechanical properties of polymer-cement composites (PCC)
P Sikora, P Łukowski, K Cendrowski, E Horszczaruk, E Mijowska
Procedia Engineering 108, 139-145, 2015
232015
Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu: komentarz do PN-EN 1504
L Czarnecki, P Łukowski, A Garbacz
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017
222017
Optimization of polymer concrete composites. Final report
JR Clifton, L Czarnecki, A Garbacz, P Lukowski
National Inst. of Standards and Technology, Gaithersburg, MD (United States …, 1999
21*1999
Durability of mortars containing ground granulated blast-furnace slag in acid and sulphate environment
P Łukowski, A Salih
Procedia Engineering 108, 47-54, 2015
182015
Polymer-Cement composites containing waste perlite powder
P Łukowski
Materials 9 (10), 839, 2016
132016
Ranking Procedure for Polymeric Coatings and Hydrophobic Agents for Concrete Protection/Methode zum Klassifizieren von polymeren Beschichtungen und hydrophobierenden …
J Aguiar, P Moreira, P Lukowski, L Czarnecki, A Camöes, D Van Gemert
Restoration of Buildings and Monuments 13 (4), 251-264, 2007
132007
An usability approach to technical evaluation of the polymer coatings for concrete substrate
L Czarnecki, P Lukowski
2nd International RILEM Symposium on Adhesion between Polymers and Concrete …, 1999
131999
The statistical evaluation of epoxy concrete heterogeneity
L Czarnecki, P Łukowski, R Nejman
Cement and Concrete Composites 18 (6), 417-427, 1996
131996
Modyfikacja materiałowa betonu
P Łukowski
Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2016
112016
Waste mineral powders as a components of polymer-cement composites
B Jaworska, JJ Sokołowska, P Łukowski, J Jaworski
Archives of Civil Engineering 61 (4), 199-210, 2015
102015
Wdrażanie normy PN-EN 1504-9 do stosowania w Polsce
L Czarnecki, P Łukowski
Materiały budowlane, 2-5, 2010
102010
Rola polimerów w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych
P Łukowski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, 3-159, 2008
102008
Betony i zaprawy samonaprawialne-krok ku inteligentnym materiałom naprawczym
L Czarnecki, P Łukowski
Materiały Budowlane, 2-4, 2008
102008
Influence of polymer admixtures and additives on durability of concrete
L Czarnecki, P Łukowski
Cement Wapno Beton 9 (71, nr 1), 38-47, 2004
102004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20