Kalina Juchnevič
Kalina Juchnevič
Verified email at student.pg.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The significance of the underground experience: Selection of reference design cases from the underground public transport stations and interchanges of the European Union
F van der Hoeven, K Juchnevic
Tunnelling and Underground Space Technology 55, 176-193, 2016
172016
Energia przestrzeni publicznej współczesnego miasta
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
Colloquium, 121-128, 2013
12013
Wystawa wirtualna efektów pracy studentów w sem. 2. na przedmiocie Projektowanie Architektoniczne.
K Juchnevic, R Juchnevic, D Wojtowicz-Jankowska, J Badach
2020
Hotel in Puck
D Wojtowicz-Jankowska, K Juchnevic
Politechnika Gdańska, 2018
2018
Architektura Parametryczna/ Parametric Architecture
E Marcinowska, K Radziszewski, R Juchnevic, K Juchnevic
ARCHIVOLTA 4 (4(68)/2015), 66-74, 2016
2016
Wystawa między światem cyfrowym a materialnym: operacja „Pawilon Voronoi”
K Juchnevic, R Juchnevic, J Cudzik, M Zboińska, K Radziszewski
2014
Wystawa" Warsztaty Badawcze Architektura Parametryczna III"
R Juchnevic, K Juchnevic, J Cudzik, M Zboińska, K Radziszewski
2014
Partycypacja Społeczeństwa informacyjnego w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta
K Juchnevic, R Juchnevic
Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce, 139-144, 2014
2014
Wybrane sposoby kompensacji negatywnego odziaływania przestrzeni podziemnej na psychikę użytkownika
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
Zeszyty Naukowe. Architektura/Politechnika Śląska, 167--176, 2013
2013
Long way to awareness
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
Proceedings in ARSA-Advanced Research in Scientific Areas, 2012
2012
Long way to awareness. Architecture and Aesthetic at the crossroads
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
2012
META-NARRACJA JAKO ARANŻACJA MIASTA INNOWACYJNEGO… STUDIUM PRZYPADKU MIASTA NADMORSKIEGO META-NARRATIVE AS AN INNOVATIVE ARRANGEMENT OF THE CITY... SEASIDE TOWN CASE STUDY
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
2012
Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego-studium przypadku
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
The Departament of Architecture at the Silesian University of Technology, 2012
2012
Frendly/innovative healt resort-case study= Przyjazna miejskość kurortu innowacyjnego-studium przypadku.-(Vol. 1)
K Pokrzywnicka, KA Juchnevic
Silesian University of Technology 2, 339-344, 2012
2012
Trendy w kreowaniu przestrzeni publicznych usytuowanych pod ziemią
KA Juchnevic
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna, 43--47, 2012
2012
Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego... Studium przypadku miasta nadmorskiego
K Pokrzywnicka, K Juchnevic
Czasopismo Techniczne. Architektura 109 (1-A/2), 123--128, 2012
2012
Innowacyjne przestrzenie podziemne jako element kreacji miasta XXI wieku
K Juchnevic
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17