Follow
Духаніна Наталія Мар'янівна / Nataliia Dukhanina
Духаніна Наталія Мар'янівна / Nataliia Dukhanina
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Медіатехнології як мотивація студентів до навчання
НМ Духаніна
Вища освіта України 12, 189-193, 2008
442008
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у підготовці магістрів комп’ютерних наук
НМ Духаніна
автореф. дис.… канд. пед. наук, 2011
392011
Медіаосвіта як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти
НМ Духаніна
Проблеми освіти, 2011
132011
Медиаобразовательный подход к обучению иностранным языкам
НМ Духанина
Сборник трудов Международного форума конференций «Медиаобразование, 182, 2013
92013
Цифровізація освітнього процесу: проблеми та перспективи
НМ Духаніна, ГВ Лесик
BoScience Publisher, 2022
72022
Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)
НМ Духаніна
Молодий вчений, 489-492, 2018
62018
Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів/за наук. ред. доктора педагогічних наук, професора ГВ Онкович
ГВ Онкович, НМ Духаніна, ІА Сахневич, ІА Гуріненко, ОК Янишин
К.: Логос, 2013
52013
Педагогические условия: сущность, проблемы, виды и функции
НМ Духанина
Историко-педагогические исследования.–К.: Изд-во НПУ им. МП Драгоманова, 103-105, 2011
52011
Критичне мислення: технології розвитку
НМ Духаніна
Вища освіта України 3, 506-513, 2009
52009
Педагогічні умови: сутність, проблеми, види та функції
НМ Духаніна
Іст.-пед. студії: наук. час./[голов. ред. НМ Дем’яненко].–Київ: Вид-во НПУ …, 2011
42011
Медіаосвіта: теоретичний аналіз
Н Духаніна
Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика, філологія та …, 2009
42009
Академічне письмо: проблеми, процеси, підходи
НМ Духаніна
32018
Зміст та структура навчальної програми спецкурсу «Основи медіакультури»
НМ Духаніна
Проблеми освіти: наук. зб.–К.: ІІТіЗО МОНМС України, 2011
32011
Modeli mediaosvity
NM Dukhanina
22013
Формування медіаосвітнього середовища в умовах інформатизації системи вищої освіти
НМ Духаніна
Вища освіта України, 149-155, 2010
22010
Медиатехнология как мотивация студентов к обучению
НМ Духанина
Высшее образование Украины в контексте интеграции в европейское …, 2008
22008
Конвергентні медіа як інструмент для подолання стресу в освітньому середовищі ЗВО упродовж тривалого карантину
N DUKHANINA, G LESYK
European Humanities Studies: State and Society, 130-141, 2020
12020
Ефективність інформаційно-комунікативних процесів у сучасному медійному просторі
НМ Духаніна
Молодий вчений, 2020
12020
Науково-дослідницька діяльність студентів у процесі професійного становлення
НМ Духаніна
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 18, 285-292, 2016
12016
Media education: modernisation of higher education
NM Dukhanina
Journal of the National Technical University of Ukraine “KPI”: Philology and …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20