Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Ph.D, Business Informatics Department, University of Gdansk
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
CRM-strategia i technologia
D Buchnowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
622006
Customer knowledge management models: Assessment and proposal
D Buchnowska
EuroSymposium on Systems Analysis and Design, 25-38, 2011
312011
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez uczelnie wyższe i studentów w świetle badań własnych
D Buchnowska
Nauki o Zarzadzaniu, 36-50, 2013
222013
Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa
D Buchnowska
Informatyka ekonomiczna, 55-69, 2013
132013
Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce–projekt badania
D Buchnowska
Współczesna Gospodarka 6 (4), 2015
72015
Social CRM for customer knowledge management
D Buchnowska
Współczesna Gospodarka 5 (4), 65-80, 2014
52014
Aktywność najlepszych polskich uczelni wyższych w serwisie społecznościowym Facebook
D Buchnowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 605-614, 2013
52013
Systemy CRM
D Buchnowska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
42010
The role and use of social media by universities–ranking of universities in social media
D Buchnowska, M Woźniak
Problemy konwergencji mediów 2, 2013
32013
Social business–a conceptual framework
D Buchnowska
Informatyka Ekonomiczna, 44-54, 2013
32013
Polskie uczelnie wyższe w serwisach społecznościowych
D Buchnowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 147-155, 2012
32012
Propozycja modelu zarządzania wiedzą o klientach
D Buchnowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 658-665, 2011
22011
Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce
B Dorota
Zarządzanie i Finanse, 29-48, 2016
12016
Analysis and assessment of use of social media by the largest Polish companies
D Buchnowska
Informatyka Ekonomiczna, 55-69, 2013
12013
Lokalizacja wiedzy o kliencie
D Buchnowska
Współczesna Gospodarka 3 (1), 37-44, 2012
12012
Lokalizacja wiedzy o kliencie
D Buchnowska
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
12010
Serwisy społecznościowe jako źródło wiedzy o klientach
D Buchnowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka …, 2010
12010
Statystyczna ocena efektów wdrożenia systemów klasy CRM w polskich organizacjach
D Buchnowska, T Przechlewski
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 26-37, 2004
12004
Systemy CRM i analityka biznesowa
D Buchnowska
2019
Biznes elektroniczny
D Buchnowska
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20