Obserwuj
Agnieszka Szulc-Obłoza
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
A Szulc
CeDeWu. pl, 2013
242013
Labour Market Institutions and Income Inequalities in the Visegrad Group Countries
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (3), 75-90, 2020
32020
Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 405-415, 2017
32017
Możliwości zmniejszania atrakcyjności zatrudnienia nierejestrowanego
A Szulc
Polityka Społeczna 7, 38-41, 2015
32015
Badanie ilościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej
A Szulc
Rynek pracy artystów i twórców w Polsce, Ilczuk D. (red.), 88-118, 2013
32013
Wage regulations and shadow economy in 28 European Countries
A Szulc-Obłoza
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 19 (4), 789-799, 2020
22020
Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki
A Szulc
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wiśniewski, Z …, 2008
22008
Praca nierejestrowana a bezrobocie
A Szulc-Obłoza
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 64 (06), 31-43, 2019
12019
Formal rules-in-use on the EU labour market
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417-428, 2018
12018
Instytucje nieformalne na rynku pracy w Polsce
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117-130, 2017
12017
Sytuacja na rynku pracy jako istotna determinanta jakości życia
A Szulc
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes …, 2015
12015
Associations Between Job Satisfaction and Employment Protection in Selected European Union Countries
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
European Research Studies Journal 24 (1), 542-554, 2021
2021
Praca nierejestrowana jako przykład łamania obowiązujących reguł gry
A Szulc-Obłoza
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki, zarządzanie …, 2020
2020
Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej
M Madrak-Grochowskiej, M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
2020
Labour market institutions and income inequalities across the European Union
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 18 (3), 365-377, 2019
2019
Role of trust in employment contracting.
A Szulc-Obłoza
Journal of Corporate Responsibility and Leadership 5 (3), 77-89, 2018
2018
INSTYTUCJE FORMALNE I NIEFORMALNE NA RYNKU PRACY W POLSCE.
A Szulc
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
2016
Współczesny europejski rynek pracy
A Szulc
Dokąd zmierza Europa: Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo-Finanse, Przyszłość …, 2016
2016
Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na zakres szarej strefy w Polsce
A Szulc
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 70-82, 2015
2015
Podejścia do profilowania bezrobotnych wykorzystywane w Irlandii i Wielkiej Brytanii
A Szulc
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce, Bronk, A.; Wiśniewski, Z …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20