Obserwuj
Agnieszka Szulc-Obłoza
Agnieszka Szulc-Obłoza
Nicolaus Copernicus University, ORCiD 0000-0002-7281-6813
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przyczyny i skutki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce
A Szulc-Obłoza
CeDeWu. pl, 2013
302013
Labour Market Institutions and Income Inequalities in the Visegrad Group Countries
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 23 (3), 75-90, 2020
72020
Możliwości zmniejszania atrakcyjności zatrudnienia nierejestrowanego
A Szulc
Polityka Społeczna 7, 38-41, 2015
42015
Badanie ilościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej
A Szulc
Rynek pracy artystów i twórców w Polsce, Ilczuk D. (red.), 88-118, 2013
42013
Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 405-415, 2017
32017
Zatrudnienie nierejestrowane a Program Operacyjny Kapitał Ludzki
A Szulc
Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wiśniewski, Z …, 2008
32008
Wage regulations and shadow economy in 28 European Countries
A Szulc-Obłoza
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 19 (4), 789-799, 2020
22020
Podejścia do profilowania bezrobotnych wykorzystywane w Irlandii i Wielkiej Brytanii
A Szulc
Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce, Bronk, A.; Wiśniewski, Z …, 2014
22014
Praca nierejestrowana a bezrobocie
A Szulc-Obłoza
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 64 (06), 31-43, 2019
12019
Formal rules-in-use on the EU labour market
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 417-428, 2018
12018
Instytucje nieformalne na rynku pracy w Polsce
A Szulc-Obłoza
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117-130, 2017
12017
Sytuacja na rynku pracy jako istotna determinanta jakości życia
A Szulc
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes …, 2015
12015
The Interactions between Labour Market Policies and Income Inequalities in Groups of European Union Countries
A Szulc‑Obłoza, M Szczepaniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2024
2024
Sustainable Consumption Consciousness and Middle-Income Class Affiliation: Theory and Evidence from Poland
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
East European Politics and Societies, 08883254231212486, 2024
2024
Attitudes and sustainable behaviors with special consideration of income determinants
A Szulc-Obłoza, M Żurek
European Research on Management and Business Economics 30 (1), 100240, 2024
2024
Young adults’ job satisfaction in Poland and the Czech Republic: a comparative analysis
A Szulc-Obłoza, M Osińska, D Śliwicki, M Szczepaniak
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 22 (2), 345-367, 2023
2023
Young adults’ job
A Szulc-Obłoza, M Osińska, D Śliwicki, M Szczepaniak
2023
Associations Between Job Satisfaction and Employment Protection in Selected European Union Countries
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
European Research Studies Journal 24 (1), 542-554, 2021
2021
Instytucje rynku pracy i nierówności dochodowe w krajach grupy wyszehradzkiej
M Szczepaniak, A Szulc-Obłoza
Comparative Economic Research 23 (3), 75, 2020
2020
Praca nierejestrowana jako przykład łamania obowiązujących reguł gry
A Szulc-Obłoza
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki, zarządzanie …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20