Bartosz Czaplewski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Subarachnoid Space: New Tricks by an Old Dog
A Frydrychowski, A Szarmach, B Czaplewski, P Winklewski
PLOS ONE 7, 2012
242012
Digital fingerprinting based on quaternion encryption scheme for gray-tone images
B Czaplewski, M Dzwonkowski, R Rykaczewski
Journal of Telecommunications and Information Technology, 2014
162014
Matrix-based robust joint fingerprinting and decryption method for multicast distribution of multimedia
B Czaplewski, R Rykaczewski
Signal Processing 111, 150–164, 2015
152015
Multimedia distributed system for visualization of ongoing and archival events for BG
M Blok, B Czaplewski, S Kaczmarek, M Młynarczuk, M Narloch, M Sac
"Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" VII Międzynarodowa …, 2016
142016
Digital fingerprinting for color images based on the quaternion encryption scheme
B Czaplewski, M Dzwonkowski, R Rykaczewski
Pattern Recognition Letters 46, 11-19, 2014
142014
A system of visualization of operational situation on digital maps for mobile units of the Border Guards
B Czaplewski, K Cwalina, M Blok, S Kaczmarek, M Miszewski, ...
"Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" VII Międzynarodowa …, 2016
122016
Joint fingerprinting and decryption method for color images based on quaternion rotation with cipher quaternion chaining
B Czaplewski
Journal of Visual Communication and Image Representation 40, 1-13, 2016
92016
Joint Fingerprinting and Cryptographic Protection of Data using the Hill Cipher
B Czaplewski, R Rykaczewski
Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications …, 2011
92011
STRADAR – Multimedia dispatcher and teleinformation system for the border guard
M Blok, B Czaplewski, S Kaczmarek, J Litka, M Narloch, M Sac
Scientific Journal of Polish Naval Academy 216, 2019
72019
Digital Fingerprinting based on Quaternion Encryption for Image Transmission
B Czaplewski, M Dzwonkowski, R Rykaczewski
Telecommunication Review + Telecommunication News 8, 792-798, 2013
72013
Digital Fingerprinting based on Quaternion Encryption for Image Transmission
B Czaplewski, M Dzwonkowski, R Rykaczewski
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 792-798, 2013
72013
Improvement of Fingerprinting Method based on Hill Cipher by using Frequency Domain
B Czaplewski, R Rykaczewski
ICT Young 2012, 231-236, 2012
72012
Performance measurements and optimization of visualization of routes traveled in the distributed dispatcher and teleinformation system for visualization of multimedia data for …
B Czaplewski, M Blok, S Kaczmarek, M Narloch
European Navigation Conference ENC 2019, 2019
62019
Streaming real-time data in distributed dispatcher and teleinformation systems for visualization of multimedia data of the border guard
M Blok, B Czaplewski, S Kaczmarek, J Litka, M Narloch, M Sac
TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea …, 2018
62018
Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard
B Czaplewski, S Kaczmarek, M Miszewski
XVI Konferencja Automatyzacji i Eksploatacji systemów sterowania i łączności …, 2017
62017
Visualization of events using various kinds of synchronized data for the Border Guard
B Czaplewski, S Kaczmarek, J Litka, M Miszewski
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej / Scientific Journal of Polish …, 2017
62017
Data visualization of marine objects on digital maps
B Czaplewski, K Cwalina, S Kaczmarek, R Katulski
Scientific Journal of Polish Naval Academy 3, 5-13, 2015
62015
Data visualization of marine objects on digital maps
B Czaplewski, K Cwalina, S Kaczmarek, R Katulski
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 3, 5 - 13, 2015
62015
STRADAR – rozproszony system dyspozytorski i teleinformatyczny dla Straży Granicznej
M Blok, B Czaplewski, S Kaczmarek, J Litka, M Narloch, M Sac
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne 11, 1145 - 1156, 2017
52017
Receiver-side fingerprinting method based on quaternion sandwich product
B Czaplewski, R Rykaczewski
Telecommunication Review + Telecommunication News 8, 1170-1176, 2014
52014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20