Follow
Наталія Коваліско
Наталія Коваліско
доктор соціологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень
РМ Пріма
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
1152016
Основи соціальної стратифікації: навч. посіб.
НВ Коваліско
Львів: Магнолія 2009, 323, 2006
712006
Проблема професійної мобільності у контексті міждисциплінарного підходу
ЛЛ Сушенцева
Теорія і методика професійної освіти 1, 3-11, 2011
512011
Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці
НВ Коваліско
-Львів, 1999.-184с, 1999
391999
Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення
НВ Коваліско
К.: Інститут соціології НАН України, 2008
292008
Регіональна трудова мобільність
НВ Коваліско, АГ Хоронжий
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002
272002
Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу
ЛС Пілецька
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 197-202, 2013
162013
Соціальна ідентичність як чинник соціальної стратифікації
Н Коваліско
Соціальна психологія, 94-106, 2006
152006
Система соціального партнерства як регулятор соціально-трудових відносин в умовах трансформації українського суспільства (соціологічний аналіз)
ІМ Дубровський
Дисертація на здобуття наук. ступеня к-та соціологічних наук. Спец 22, 2001
132001
Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков
Н Ковалиско
Социология: теория, методы, маркетинг, 2010
102010
Методологічне обгрунтування та виділення моделей споживання на емпіричному рівні
НВ Коваліско, НВ Домбровська
Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент …, 2012
92012
Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции
Н Ковалиско
Социология: теория, методы, маркетинг, 2010
92010
Методологічна невизначеність в епоху постмодерну
Ю Яковенко
Психологія і суспільство, 200-204, 2010
92010
Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків
Н Коваліско
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 49-63, 2010
92010
Сучасні типи соціальної мобільності населення
Н Коваліско
Соціальна психологія, 22, 2007
92007
Вища освіта як чинник підвищення соціального статусу осіб з обмеженими можливостями
ОМ Фудорова
Фудорова Олена Миколаївна.–Харків, 2011.–252 с, 0
9
Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НА Сівак
Педагогічний процес: теорія і практика, 146-154, 2013
82013
До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів
ІВ Хом'юк, МБ Ковальчук, ЯВ Хом'юк
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.№. 35: 297–301., 2011
82011
Многомерный анализ социальной стратификации современного украинского общества (региональный аспект)
Н Ковалиско, Р Савчинский
Социология: теория, методы, маркетинг, 2007
82007
Шляхи завершення трансформації українського суспільства
СС Яремчук
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 155-164, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20