Agnieszka Król
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Różnym głosem: rodziny z wyboru w Polsce
J Mizielińska, J Struzik, A Król
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
26*2017
Women on strike: mobilizing against reproductive injustice in Poland
A Król, P Pustułka
International Feminist Journal of Politics 20 (3), 366-384, 2018
252018
Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu.
E Ciaputa, A Król, M Warat
W Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki …, 2014
10*2014
Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu
E Ciaputa, A Król, A Migalska, M Warat
Studia Socjologiczne, 2014
62014
Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami
A Król
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 10 (252 …, 2018
42018
Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna
B Kowalska, A Król, A Migalska, M Warat
Studia Socjologiczne, 2014
42014
Diagnoza i dobre praktyki dotyczące polityk włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Doświadczenia międzynarodowe
A Migalska, A Król
10.13140/RG.2.1.2330.0009, 2012
22012
Widz to zawsze mniej niż człowiek: demokratyzacja teatru według Augusto Boala
A Król
Didaskalia: gazeta teatralna 15 (84), 2008
22008
Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka: autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce
A Król
2020
Macierzyństwo - utopia kobiet z niepełnosprawnością?
K Albin, A Król
Utopie kobiet. Sto lat praw wyborczych kobiet 2018-2018, 2019
2019
Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)
K Slany, J Struzik, M Ślusarczyk, B Kowalska, M Warat, E Krzaklewska, ...
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
W setną rocznicę praw wyborczych Polek-pamięć, utopie, życie kobiet: wywalczone prawo do obywatelstwa
K Slany, J Struzik, M Ślusarczyk, B Kowalska, M Warat, E Krzaklewska, ...
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
Living independently and being included into community. ANED report on Poland
A Król
https://www.disability-europe.net/theme/independent-living?country=poland, 2019
2019
Sprawozdanie z konferencji „Kobiece utopie w działaniu. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918–2018)”, wrzesień 2018 roku
E Ciaputa, B Kowalska, A Król, E Krzaklewska, A Ratecka, K Slany, J Stru, ...
Studia Etnologiczne i Antropologiczne 18, 264-269, 2018
2018
Język, stereotypy, zmiana: o społecznych konsekwencjach nazywania
A Dziuban, A Król
Język, media, HIV: obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych, 2016
2016
Model Teatralny Augusto Boala w perspektywie Teatru Stosowanego
A Król
2011
Taniec przeciw homofobii
A Król
Didaskalia: gazeta teatralna 16 (89), 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17