Follow
Agnieszka Król
Title
Cited by
Cited by
Year
Women on strike: mobilizing against reproductive injustice in Poland
A Król, P Pustułka
International Feminist Journal of Politics 20 (3), 366-384, 2018
552018
Różnym głosem: rodziny z wyboru w Polsce
J Mizielińska, J Struzik, A Król
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
40*2017
Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzroku, ruchu i słuchu.
E Ciaputa, A Król, M Warat
W Polscy niepełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki …, 2014
13*2014
Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu
E Ciaputa, A Król, A Migalska, M Warat
Studia Socjologiczne, 2014
92014
Studia nad niepełnosprawnością a wyobraźnia socjologiczna
B Kowalska, A Król, A Migalska, M Warat
Studia Socjologiczne, 2014
72014
Niepełnosprawność i sprawiedliwość reprodukcyjna. Zarys wybranych zagadnień dotyczących kobiet z niepełnosprawnościami
A Król
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 10 (252 …, 2018
62018
Diagnoza i dobre praktyki dotyczące polityk włączania do głównego nurtu życia społecznego kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami. Doświadczenia międzynarodowe
A Migalska, A Król
10.13140/RG.2.1.2330.0009, 2012
32012
Widz to zawsze mniej niż człowiek: demokratyzacja teatru według Augusto Boala
A Król
Didaskalia: gazeta teatralna 15 (84), 2008
22008
Intersectionality and the CRPD: an analysis of the CRPD committee’s discourse and civil society advocacy at the intersections of disability and LGBTI
KA Kirichenko, A Król
Global Public Health 17 (11), 3224-3242, 2022
12022
Disabled Women, Care Regimes, and Institutionalised Homophobia: a Case Study From Poland
A Wołowicz, A Król, J Struzik
Sexuality Research and Social Policy 19 (2), 777-789, 2022
12022
Paradoksy widzialności: o związkach teorii queer i studiów o niepełnosprawności
N Pamuła, A Król, A Wołowicz
teksty drugie, 152-169, 2022
12022
Reprodukcja a reżimy sprawności. O macierzyństwie, bezdzietności i niezależnym życiu kobiet z niepełnosprawnościami
A Król
12022
Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018)
K Slany, J Struzik, M Ślusarczyk, B Kowalska, M Warat, E Krzaklewska, ...
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
12019
Disabled Women, Care Regimes, and Institutionalised Homophobia: a Case Study From Poland (May, 10.1007/s13178-021-00586-7, 2021)
A Wolowicz, A Krol, J Struzik
SEXUALITY RESEARCH AND SOCIAL POLICY 19 (2), 790-790, 2022
2022
Correction to: Disabled Women, Care Regimes, and Institutionalised Homophobia: a Case Study From Poland
A Wołowicz, A Król, J Struzik
Sexuality Research and Social Policy, 1-1, 2022
2022
Queer kinship, queer ageing–perspectives from Poland
J Mizielińska, J Struzik, A Król
Gender, Place & Culture, 1-23, 2022
2022
Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka: autonomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce
A Król
2020
Feministycznie o niepełnosprawności. Manifestacja/utopia
K Żeglicka, M Szarota, A Król
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
Macierzyństwo - utopia kobiet z niepełnosprawnością?
K Albin, A Król
Utopie kobiet. Sto lat praw wyborczych kobiet 2018-2018, 2019
2019
W setną rocznicę praw wyborczych Polek-pamięć, utopie, życie kobiet: wywalczone prawo do obywatelstwa
K Slany, J Struzik, M Ślusarczyk, B Kowalska, M Warat, E Krzaklewska, ...
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20