Obserwuj
Сергій Коць
Сергій Коць
член-кор. НАН України, д.б.н., професор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Zweryfikowany adres z ifrg.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое применение
ВВ Моргун, СЯ Коць, ЕВ Кириченко
Физиология и биохимия культурных растений 41 (3), 187 – 207, 2009
972009
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 424 с., 2003
862003
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.:Логос, 2015
78*2015
Мінеральні елементи та добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос, 2009
78*2009
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос 182, 2005
782005
Биологическая фиксация азота
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
Бобово-ризобиальный симбиоз 1, 2010
742010
Biological nitrogen
VP Patyka, SY Kots, VV Volkohon, OV Sherstoboieva, TM Melnychuk, ...
Kyiv: Svit [in Ukrainian], 2003
502003
Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту
СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений, 2011
392011
Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов
СЯ Коць, СК Береговенко, ЕВ Кириченко, НН Мельникова
Киев: Наук. думка, 315 с, 2007
352007
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, І Тихонович, С Коц, Н Патика, Т Мельничук, В Патика
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
342012
Фізіологія симбіозу та азотне живлення люцерни
СЯ Коць, ЛМ Михалків
К.: Логос, 300 с., 2005
332005
Участие лектинов в физиологических процессах растений
ДМ Сытников, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений 41 (4), 279 – 296, 2009
312009
Транспозоновий мутагенез штамів Bradyrhizobium japonicum
СМ Маліченко, ВК Даценко, ВМ Василюк, СЯ Коць
Физиология и биохимия культ. растений 39 (5), 409-418, 2007
31*2007
Growth stimulating rhizobacteria and their practical application
VV Morgun, SY Kots, E Kirichenko
Physiology and Biochenistry of Agricultural Plants 41 (3), 187-207, 2009
262009
Роль біологічного азоту у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин
СЯ Коць
Физиол. биохим. культ. раст 33 (3), 208-215, 2001
262001
Симбіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
ВФ Петриченко, СЯ Коць
Вісник НАН України, 57–66, 2014
252014
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои при инокуляции ризобиями совместно с гомологичным лектином
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Физиология растений 53 (2), 189-195, 2006
252006
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои в условиях эффективного и неэффективного симбиоза
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і …, 2005
252005
The areas of application for plant lectins
NM Melnykova, LM Mykhalkiv, PM Mamenko, SY Kots
Biopolymers and Cell, 357–366, 2013
222013
Фізіолого-біохімічні особливості живлення рослин біологічним азотом
СЯ Коць, СМ Маліченко, ОД Кругова, НМ Мандровська, ОВ Кириченко
Київ. Логос, 2001
222001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20