Сергій Коць
Сергій Коць
член-кор. НАН України, д.б.н., професор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Zweryfikowany adres z ifrg.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ростстимулирующие ризобактерии и их практическое применение
ВВ Моргун, СЯ Коць, ЕВ Кириченко
Физиология и биохимия культурных растений 41 (3), 187 – 207, 2009
912009
Біологічний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТМ Мельничук, ...
К.: Світ, 424 с., 2003
802003
Биологическая фиксация азота. Бобово-ризобиальный симбиоз
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
73*2010
Биологическая фиксация азота
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, ВК Даценко, ЕД Кругова, ...
Бобово-ризобиальный симбиоз 1, 2010
732010
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.:Логос, 2015
71*2015
Мінеральні елементи та добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос, 2009
71*2009
Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин
СЯ Коць, НВ Петерсон
К.: Логос 182, 2005
712005
Biological nitrogen
VP Patyka, SY Kots, VV Volkohon, OV Sherstoboieva, TM Melnychuk, ...
Kyiv: Mir, 2003
412003
Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту
СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений, 2011
362011
Особенности взаимодействия растений и азотфиксирующих микроорганизмов
СЯ Коць, СК Береговенко, ЕВ Кириченко, НН Мельникова
Киев: Наук. думка, 315 с, 2007
332007
Фізіологія симбіозу та азотне живлення люцерни
СЯ Коць, ЛМ Михалків
К.: Логос, 300 с., 2005
332005
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, І Тихонович, С Коц, Н Патика, Т Мельничук, В Патика
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
312012
Транспозоновий мутагенез штамів Bradyrhizobium japonicum
СМ Маліченко, ВК Даценко, ВМ Василюк, СЯ Коць
Физиология и биохимия культ. растений 39 (5), 409-418, 2007
30*2007
Участие лектинов в физиологических процессах растений
ДМ Сытников, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений 41 (4), 279 – 296, 2009
292009
Growth stimulating rhizobacteria and their practical application
VV Morgun, SY Kots, E Kirichenko
Physiology and Biochenistry of Agricultural Plants 41 (3), 187-207, 2009
252009
Роль біологічного азоту у підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин
СЯ Коць
Физиол. биохим. культ. раст 33 (3), 208-215, 2001
252001
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои при инокуляции ризобиями совместно с гомологичным лектином
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Физиология растений 53 (2), 189-195, 2006
242006
Интенсивность фотосинтеза и лектиновая активность листьев сои в условиях эффективного и неэффективного симбиоза
ДМ Сытников, СЯ Коць, СМ Маличенко, ДА Киризий
Актуальні проблеми фізіології, генетики та біотехнології рослин і …, 2005
242005
Симбіотичні системи у сучасному сільськогосподарському виробництві
ВФ Петриченко, СЯ Коць
Вісник НАН України, 57–66, 2014
212014
Symbiotic systems in modern agricultural production
VF Petrichenko, SY Kots
Bulletin of NAS of Ukraine 3, 57-66, 2014
192014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20