Kalina Wojciechowska
Kalina Wojciechowska
profesor ChAT teologia biblistyka Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Zweryfikowany adres z chat.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka
K Wojciechowska
ChAT Warszawa 2006, 2006
3*2006
Horyzont geograficzny Ewangelii Marka
K Wojciechowska
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 21 (3 …, 2015
2015
Od separatyzmu do pluralizmu. Biblijne modele wielokulturowości i kierunki inkulturacji
K Wojciechowska
Studia Nauk Teologicznych PAN, 123-138, 2014
2014
Sól to dobra rzecz–dosłowne i metaforyczne użycie rzeczownika sól w Mk 9, 49-50
K Wojciechowska
Gdański Rocznik Ewangelicki, 206-221, 2014
2014
Odpuścić grzechy, zachować wiernych (J 20, 23)
K Wojciechowska
Gdański Rocznik Ewangelicki, 195-206, 2013
2013
Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin
K Wojciechowska, W Konach
ChAT Warszawa 2013, 2013
2013
Pierwsza prośba Modlitwy Pańskiej w ujęciu teologicznym i kognitywnym
K Wojciechowska
Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Anchimiukowi) w 70 …, 2013
2013
Niewinność i szczerość czy słabość i zależność od innych? Istota tertium comparationis warunku Jeśli nie staniecie się jak dzieci w Mt 18, 3-5
K Wojciechowska
Gdański Rocznik Ewangelicki, 241-251, 2012
2012
Sola Scriptura, sed quis Scriptura – Luter a kanon biblijny
K Wojciechowska
Dziedzictwo myśli Lutra, 129-151, 2011
2011
Pierwsza dottoressa
K Wojciechowska
Ekumenizm i ewangelicyzm. Studia ofiarowane Profesorowi Karolowi Karskiemu w …, 2010
2010
Niewiasta czy kobieta? Teologiczne nacechowanie passusów J 2, 4 oraz J 19, 26 we współczesnych przekładach Nowego Testamentu
K Wojciechowska
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11