Michał Brach
Michał Brach
Geomatics and Land Management, Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences
Verified email at wl.sggw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Channel morphology changes and their relationship to valley bottom geology and human interventions; a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Poland
T Falkowski, P Ostrowski, P Siwicki, M Brach
Geomorphology 297, 100-111, 2017
202017
The effect of mounting height on GNSS receiver positioning accuracy in forest conditions
M Brach, M Zasada
Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application …, 2014
142014
Application of network analysis for development and promotion of sustainable tourism in public forests
M Brach, D Górski
Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry 56 (2), 2014
102014
Raport końcowy projektu badawczego 2 P06L 02229 Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie
K Będkowski, J Adamczyk, M Brach, P Gzowski, W Karaszkiewicz, ...
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie, 2008
92008
Accuracy assessment of different photogrammetric software for processing data from low-cost UAV platforms in forest conditions
M Brach, JCW Chan, P Szymanski
iForest-Biogeosciences and Forestry 12 (5), 435, 2019
82019
Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna
M Brach, M Wiśniewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 10 (5 (55)), 37-45, 2012
82012
Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
K Będkowski, M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 6 (8), 49-53, 2008
82008
Analysis of GNSS receiver accuracy in the forest environment
N Grala, M Brach
Roczniki Geomatyki 7 (2), 41-45, 2009
72009
Wpływ wysokości otaczającego drzewostanu, wystawy i pochylenia terenu na mikroklimat radiacyjny na gnieździe-wyniki modelowania
L Bolibok, M Brach, H Szeligowski, M Orzechowski
sylwan 159 (10), 813-823, 2015
62015
Analiza dokładności wyznaczania współrzędnych wybranymi odbiornikami GNSS w środowisku leśnym
M Brach
sylwan 156 (1), 47-56, 2012
52012
Measurements accuracy of selected laser rangefinders in the forest environment.
M Brach, K Bielak, S Drozdowski
Sylwan 157 (9), 671-677, 2013
42013
Zależność między pierśnicą a cechami koron uzyskanymi z lotniczego skanowania laserowego
M Zasada, K Stereńczak, M Brach
sylwan 155 (11), 725-735, 2011
42011
Impacts of forest spatial structure on variation of the multipath phenomenon of navigation satellite signals
M Brach, K Stereńczak, L Bolibok, Ł Kwaśny, G Krok, M Laszkowski
The Committee on Forestry Sciences and Wood Technology of the Polish Academy …, 2019
32019
Modelowanie warunków świetlnych na dnie lasu
L Bolibok, M Brach, S Drozdowski, M Orzechowski
Leśne Prace Badawcze 74 (4), 2013
32013
Sezonowa zmienność rozkładu chmury punktów skanowania laserowego w drzewostanach iglastych i jej związek z cechami taksacyjnymi drzewostanu
K Będkowski, M Brach, P Banaszczak
sylwan 155 (11), 736-748, 2011
32011
Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (4), 67-74, 2006
32006
Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (4), 67-74, 2006
32006
Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland–the modelling perspective
L Bolibok, M Brach, S Drozdowski, H Szeligowski
Instytut Badawczy Leśnictwa (Forest Research Institute), Sekocin Stary, Poland, 2016
22016
Nowa koncepcja określania działki ewidencyjnej dla gruntów w zarządzie PGL Lasy Państwowe
M Brach, W Karaszkiewicz, H Olenderek, M Ostrowski
sylwan 159 (11), 2015
22015
Suitability of the HSI model for the analysis of the forest fire spread.
M Brach, J Kaczmarowski
Sylwan 158 (10), 769-778, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20