Michał Brach
Michał Brach
Geomatics and Land Management, Faculty of Forestry, Warsaw University of Life Sciences
Verified email at wl.sggw.pl - Homepage
TitleCited byYear
Raport końcowy projektu badawczego 2 P06L 02229 Zastosowanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego w analizie struktury przestrzennej i funkcjonowania lasów w krajobrazie
K Będkowski, J Adamczyk, M Brach, P Gzowski, W Karaszkiewicz, ...
Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, SGGW w Warszawie, 2008
102008
The effect of mounting height on GNSS receiver positioning accuracy in forest conditions
M Brach, M Zasada
Croatian Journal of Forest Engineering: Journal for Theory and Application …, 2014
92014
Channel morphology changes and their relationship to valley bottom geology and human interventions; a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Poland
T Falkowski, P Ostrowski, P Siwicki, M Brach
Geomorphology 297, 100-111, 2017
82017
Numeryczny model terenu obszaru zalesionego utworzony na podstawie skanowania laserowego i jego dokładność
K Będkowski, M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 6 (8), 49-53, 2008
72008
Wpływ wysokości otaczającego drzewostanu, wystawy i pochylenia terenu na mikroklimat radiacyjny na gnieździe-wyniki modelowania
L Bolibok, M Brach, H Szeligowski, M Orzechowski
sylwan 159 (10), 813-823, 2015
62015
Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna
M Brach, M Wiśniewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 10 (5 (55)), 37-45, 2012
62012
Analysis of GNSS receiver accuracy in the forest environment
N Grala, M Brach
Roczniki Geomatyki 7 (2), 41-45, 2009
62009
Zależność między pierśnicą a cechami koron uzyskanymi z lotniczego skanowania laserowego
M Zasada, K Stereńczak, M Brach
sylwan 155 (11), 725-735, 2011
42011
Application of network analysis for development and promotion of sustainable tourism in public forests
M Brach, D Górski
Folia Forestalia Polonica 56 (2), 105-112, 2014
32014
Modelowanie warunków świetlnych na dnie lasu
L Bolibok, M Brach, S Drozdowski, M Orzechowski
Leśne Prace Badawcze 74 (4), 2013
32013
Analiza dokładności wyznaczania współrzędnych wybranymi odbiornikami GNSS w środowisku leśnym
M Brach
sylwan 156 (1), 47-56, 2012
32012
Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (4), 67-74, 2006
32006
Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M Brach, K Stereńczak
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (4), 67-74, 2006
32006
Latitudinal variability of the radiation microclimate in artificial forest gaps in Poland–the modelling perspective
L Bolibok, M Brach, S Drozdowski, H Szeligowski
Forest Research Papers 77 (1), 5-13, 2016
22016
GIS in Polish higher education–a discussion
I Jażdżewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
22015
Measurements accuracy of selected laser rangefinders in the forest environment.
M Brach, K Bielak, S Drozdowski
Sylwan 157 (9), 671-677, 2013
22013
Sezonowa zmienność rozkładu chmury punktów skanowania laserowego w drzewostanach iglastych i jej związek z cechami taksacyjnymi drzewostanu
K Będkowski, M Brach, P Banaszczak
sylwan 155 (11), 736-748, 2011
22011
Pomiar położenia środka drzewa z wykorzystaniem tachimetru elektronicznego
M Brach
sylwan 153 (4), 231-239, 2009
22009
Wizualizacja danych przestrzennych w planowaniu i projektowaniu
M Brach
Przegląd geodezyjny 80 (10), 11-15, 2008
22008
Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej
M Brach
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 6 (8), 61-70, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20