Iwona Grabarek
Iwona Grabarek
Faculty of Transport, Warsaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The influence of mental load on muscle tension
D Roman-Liu, I Grabarek, P Bartuzi, W Choromański
Ergonomics 56 (7), 1125-1133, 2013
372013
Diagnozowanie ergonomiczne układu operator-pojazd szynowy-otoczenie
I Grabarek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 3-184, 2003
162003
Ergonomic diagnosis of the driver’s workplace in an electric locomotive
I Grabarek
International journal of occupational safety and ergonomics 8 (2), 225-242, 2002
142002
Personal Rapid Transit—Computer Simulation Results and General Design Principles
W Choromanski, I Grabarek, J Kowara, B Kaminski
Automated People Movers and Transit Systems 2013: Half a Century of …, 2013
132013
Ergonomia środków transportu-rzemiosło, nauka, sztuka
I Grabarek
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 57-73, 2009
122009
Innovative environmental design in means and systems of transport with particular emphasis on the human factor., Advances in Human Aspects of Road and Rail Transportation …
I Grabarek, W Choromański
CRS Press Taylor&Francis Group, 2012
112012
Wybrane zagadnienia projektowania innowacyjnych środków transportu dostosowanych do osób o ograniczonej sprawności ruchowej
I Grabarek, W Choromański
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2014
102014
Model oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych–wybrane zagadnienia
S Bęczkowska, I Grabarek, W Choromański
Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 77--86, 2013
102013
Analysis of factors determining ergonomic conditions of driver's workplace and safety in transport of dangerous goods
I Grabarek, S Bęczkowska
Archives of Transport 24, 297-306, 2012
82012
Projektowanie ergonomiczne środków transportu miejskiego
I Grabarek
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017
72017
Driver–ECO-car system: design and computer simulation of dynamics
W Choromanski, M Kozłowski, I Grabarek
Journal of Vibroengineering 17 (1), 411-420, 2015
72015
Research on an innovative multifunction steering wheel for individuals with reduced mobility
W Choromański, I Grabarek, M Kozłowski
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 61, 178-187, 2019
62019
Czynnik ludzki w ocenie ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych
S Bęczkowska, I Grabarek
Technika Transportu Szynowego 9, 1-10, 2012
62012
Assessing the suitability of airport ground handling agents
J Skorupski, I Grabarek, A Kwasiborska, S Czyżo
Journal of Air Transport Management 83, 101763, 2020
52020
Systemy human machine interface (HMI) dedykowane samochodom poziomów L2/L3
W Choromański, I Grabarek, A Spirzewska
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport, Oficyna Wydawnicza PW, 35-45, 2017
52017
Ergonomia w projektowaniu innowacyjnego transportu publicznego
I Grabarek
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2014
52014
A new concept of ECO-car with electric drive
W Choromański, I Grabarek, M Kozłowski, B Ufnalski, M Barwicki
13th The World Conference on Transport Research (WCTR), Rio de Janeiro …, 2013
52013
Modele oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 96, 77-86
S Bęczkowska, I Grabarek, W Choromański
Transport, Warszawa, 2013
52013
Modelling and simulation of the driver's activity in the man-machine-environment system
I Grabarek
Archives of Transport 14 (1), 5-27, 2002
52002
„Diagnozowanie ergonomiczne ukáadu operator–pojazd szynowy–otoczenie”, rozprawa habilitacyjna
I Grabarek
Prace Naukowe Wydziaáu Transportu Politechniki Warszawskiej, zeszyt 51, 189, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20