Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski
IBS - Institute for Structural Research
Zweryfikowany adres z ibs.org.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
T Boeri, M Góra, JC van Ours, P Lewandowski
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
552011
Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe
W Hardy, R Keister, P Lewandowski
Economics of Transition 26 (2), 201-231, 2018
512018
Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy: doświadczenia mie̜dzynarodowe i wnioski dla Polski
M Bukowski
Narodowy Bank Polski, Department Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, 2005
412005
PESCADF: Stata module to perform Pesaran's CADF panel unit root test in presence of cross section dependence
P Lewandowski
382006
Technology or upskilling? Trends in the task composition of jobs in Central and Eastern Europe
W Hardy, R Keister, P Lewandowski
Hardy, Wojciech and Keister, Roma and Lewandowski, Piotr, 2016
282016
The effects of minimum wage on a labour market with high temporary employment
A Kamińska, P Lewandowski
Warsaw: IBS, 2015
242015
Dual labour market in Poland–proposals for overcoming the deadlock
P Arak, P Lewandowski, P Zakowiecki
IBS Policy Papers, 2014
242014
Technology, skills, and globalization: Explaining international differences in routine and nonroutine work using survey data
P Lewandowski, A Park, W Hardy, Y Du
HKUST IEMS Working Paper, 2019
232019
Routine and ageing? The intergenerational divide in the deroutinisation of jobs in Europe
P Lewandowski, R Keister, W Hardy, S Górka
IZA Discussion Paper, 2017
212017
Transitions from unemployment in Poland: a multinomial logit analysis
M Bukowski, P Lewandowski
Labor and Demography 511008, 2005
212005
Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich
P Lewandowski, G Koloch, A Regulski
Instytut badań Strukturalnych, 2008
202008
Employment in Poland 2005
M Bukowski, P Lewandowski, I Magda, M Sarzalska, J Zawistowski
Labor and Demography, 2005
202005
Znaczenie gospodarcze sektora kultury
P Lewandowski, J Mućk, Ł Skrok
Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych …, 2010
192010
Occupational Exposure to Contagion and the Spread of COVID-19 in Europe
P Lewandowski
IZA Discussion Paper, 2020
182020
THE GLOBAL DISTRIBUTION OF ROUTINE AND NON-ROUTINE WORK•
W Hardy, P Lewandowski, A Park, D Yang
Institute for Structural Research Working Paper 5, 2018, 2018
182018
Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problemu. Raport końcowy
P Lewandowski, J Mućk, Ł Skrok
Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, 2010
162010
A routine transition in the digital era? The rise of routine work in Central and Eastern Europe
R Keister, P Lewandowski
Transfer: European Review of Labour and Research 23 (3), 263-279, 2017
152017
Precarious employment in Europe
A Broughton, M Green, C Rickard, S Swift, W Eichhorst, V Tobsch, ...
Strasbourg: European Parliament, 2016
142016
Employment in Poland 2007: Security on flexible labour market
M Bukowski, P Lewandowski, G Koloch, A Baranowska, I Magda, ...
142008
Employment in Poland 2007: Security on flexible labour market
M Bukowski, P Lewandowski, G Koloch, A Baranowska, I Magda, ...
142008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20