Stanisław Jemioło
Stanisław Jemioło
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Studium hipersprężystych własności materiałów izotropowych
S Jemioło
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, 3-308, 2002
42*2002
Improving durability of cement composite materials
SF Korenkova, YV Sidorenko
Procedia Engineering 111, 420-424, 2015
332015
Modelling of elastomeric bearings with application of Yeoh hyperelastic material model
M Gajewski, R Szczerba, S Jemioło
Procedia Engineering 111, 220-227, 2015
262015
Representations of tensor functions and applications in continuum mechanics
S Jemioło, JJ Telega
Prace IPPT IFTR REPORTS, 1997
251997
O zastosowaniu funkcji wypukłych w teorii wytężenia materiałów izotropowych. Propozycja warunków plastyczności metali
S Jemioło, A Szwed
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, 5-51, 1999
231999
A parametric model for a class of foam-like isotropic hyperelastic materials
S Jemiolo, S Turteltaub
J. Appl. Mech. 67 (2), 248-254, 2000
192000
Hipersprężystoplastyczność, Oficyna Wydawnicza PW
S Jemioło, M Gajewski
Warszawa, 2014
18*2014
Fabric tensor in bone mechanics
JJ Telega, S Jemiolo
J. Engineering Transactions 46, 3-26, 1998
151998
Transversely isotropic materials undergoing large deformations and application to modelling of soft tissues
S Jemioło, JJ Telega
Mechanics Research Communications 28 (4), 397-404, 2001
132001
Constitutive relationships of hyperelasticity
S Jemioło
PAN, KILiW, Warszawa, 2016
122016
Modelling of Pavement Failure Taking into Account Material Degradation Caused by Cyclic Loading
M Gajewski, S Jemiolo
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 6 …, 2010
112010
Study of hyperelastic properties of isotropic materials. Modeling and numerical implementation. Scientific Works
S Jemioło
Civil Engineering 140, 2002
112002
Zagadnienia statyki sprężystych półprzestrzeni warstwowych
S Jemioło, A Szwed
Politechnika Warszawska. Wydział Inżynierii Lądowej, 2017
102017
Hyperelastic anisotropic models of soft tissues
S Jemioło, JJ Telega, C Michalak
Acta Bioeng. Biomechanics 2, 235-240, 2000
102000
MES i modelowanie konstytutywne w analizie zniszczenia konstrukcji murowych
S Jemioło, L Małyszko
Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2013
92013
Symulacja mes obróbki cieplnej wyrobów stalowych z uwzględnieniem zjawisk termo-metalurgicznych. Część 1. Nieustalony przepływ ciepła i przejścia fazowe
S Jemioło, M Gajewski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005
92005
Analiza MES przepływu ciepła w materiałach anizotropowych z nieliniowym prawem Fouriera, Konferencja: Polska mechanika u progu XXI wieku, W
S Jemioło, M Gajewski
Szcześniak [red], Kazimierz Dolny–Warszawa–listopad, 249-260, 2001
92001
Modelling Elastic Behaviour of Soft Tissues. Part I. Isotropy
S Jemioło, JJ Telega
Engineering Transactions 49 (2-3), 213–240, 2001
92001
Constitutive Modelling of Geomaterials with Account for Deformational Anisotropy
Z Mróz, S Jemiolo
The finite element method in the 1990’s, 274-284, 1991
91991
Modele konstytutywne ze zmiennymi wewnętrznymi do opisu zachowania się stali
S Jemioło, M Giżejowski
Cz 1, 99-121, 0
9
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20