Obserwuj
Leszek Gawrysiak
Leszek Gawrysiak
Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS
Zweryfikowany adres z poczta.umcs.lublin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, E Poland
J Warowna, W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak, G Gajek, L Gawrysiak, ...
Quaternary International 399, 46-57, 2016
482016
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski
T Stuczyński, K Budzyńska, L Gawrysiak, A Zaliwski
Biuletyn informacyjny IUNG 12, 4-17, 2000
372000
The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland)
W Zgłobicki, B Baran-Zgłobicka, L Gawrysiak, M Telecka
Catena 126, 28-36, 2015
272015
Spatial diversity of gully density of the Lublin Upland and Roztocze Hills (SE Poland)
L Gawrysiak, M Harasimiuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska 67 (1), 27, 2012
212012
Gully erosion as a natural hazard: the educational role of geotourism
W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak, L Gawrysiak
Natural Hazards 79 (1), 159-181, 2015
202015
Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb
T Stuczyński, G Siebielec, B Maliszewska-Kordybach, B Smreczak, ...
Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 104, 2004
202004
Long-term forest cover changes, within an agricultural region, in relation to environmental variables, Lubelskie province, Eastern Poland
W Zgłobicki, L Gawrysiak, B Baran-Zgłobicka, M Telecka
Environmental Earth Sciences 75 (20), 1-12, 2016
162016
Assessment of long‐term Holocene soil erosion rates in Polish loess areas using sedimentary archives from closed depressions
R Kołodyńska‐Gawrysiak, J Poesen, L Gawrysiak
Earth Surface Processes and Landforms 43 (5), 978-1000, 2018
142018
Neotectonic mobility of the Roztocze region, Ukrainian part, Central Europe: insights from morphometric studies
T Brzezińska-Wójcik, L Gawrysiak
Annales Societatis Geologorum Poloniae 80 (2), 167-183, 2010
132010
ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Walory geoturystyczne rzeźby lessowej zachodniej części Wyżyny Lubelskiej
W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak, L Gawrysiak, A Pawłowski
Przegląd Geologiczny 60 (1), 26-31+ okładka+ 60, 2012
122012
Application of geomorphons for analysing changes in the morphology of a proglacial valley (case study: The Scott River, SW Svalbard)
L Gawrysiak, W Kociuba
Geomorphology 371, 107449, 2020
92020
Wielokulturowe dziedzictwo Lubelszczyzny elementem potencjału turystycznego regionu
J Szczęsna, L Gawrysiak
Annales UMCS, sec. B 64 (1), 37-52, 2009
82009
Stanowiska geomorfologiczne regionu lubelskiego jako narzędzie rozwoju geoturystyki.[W:] Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery
W Zgłobicki, T Brzezińska-Wójcik, L Gawrysiak, M Harasimiuk
Wyd. UMCS, Lublin, 271-277, 2007
82007
Potrzeby nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności związanych z TIK oraz ograniczenia w korzystaniu z narzędzi informatycznych
J Szczęsna, L Gawrysiak
W: A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w …, 2015
72015
Geotourism assets of loess relief in western part of the Lublin Upland
W Zgłobicki, R Kołodyńska-Gawrysiak, L Gawrysiak, A Pawłowski
Przegl Geol 60 (1), 26-31, 2012
72012
Metody morfometryczne w badaniach geomorfologicznych regionu lubelskiego
T Brzezińska-Wójcik, L Gawrysiak
Landform Analysis 12, 7-22, 2010
72010
Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1: 25000 dla województwa dolnośląskiego opracowana na podstawie analogowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 25000 wraz z aktualizacją
T Stuczyński, J Jadczyszyn, L Gawrysiak, J Kozyra, J Kopiński, ...
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 2004
72004
Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni miejskiej Lublina
J Rodzoś, L Gawrysiak, A Bochra
Annales UMCS, B 60 (2), 35-45, 2005
62005
Sunken lanes-Development and functions in landscapes
W Zgłobicki, J Poesen, S De Geeter, J Boardman, L Gawrysiak, V Golosov, ...
Earth-Science Reviews 221, 103757, 2021
52021
Zróżnicowanie przestrzenne gęstości wąwozów na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu
L Gawrysiak, M Harasimiuk
Ann UMCS B 67, 27-43, 2012
52012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20