Obserwuj
Marek Kęsek Ph.D, D.Sc.
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The role of universities in sustainable development and circular economy strategies
M Sukiennik, K Zybała, D Fuksa, M Kęsek
Energies 14 (17), 5365, 2021
272021
The application of Lean Management and Six Sigma tools in global mining enterprises
M Kęsek, P Bogacz, M Migza
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 214 (1), 012090, 2019
252019
Computer simulation of the operation of a longwall complex using the “Process Flow” concept of FlexSim software
M Kęsek, A Adamczyk, M Klaś
Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, 97-106, 2019
192019
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences, 741–760, 2014
112014
Enhancement of machinery activity recognition in a mining environment with gps data
P Gackowiec, E Brzychczy, M Kęsek
Energies 14 (12), 3422, 2021
92021
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, 2013
82013
i zespół: Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w kopalniach węgla kamiennego
R Magda
Wyd. UWN-D AGH, Kraków, 2008
82008
Visual Basic as a Tool for Monitoring and Analyzing Machines
M Kęsek
Inżynieria Mineralna-Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 195-200, 2017
62017
Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
D Fuksa, M Kęsek, M Ślósarz, A Bator
Przegląd Górniczy 71 (8), 23--25, 2015
62015
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress & Expo 2, 551–558, 2011
62011
An expert system for underground coal mine planning
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, R Magda
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 33 (2), 113-127, 2017
42017
Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych
E Brzychczy, M Kęsek
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007
42007
Method for determining the utilization rate of thin-deck shearers based on recorded electromotor loads
M Kęsek, R Ogrodnik
Energies 14 (13), 4059, 2021
32021
Analysing data with the R programming language to control machine operation
M Kęsek
Inżynieria Mineralna 21 (1), 231-235, 2019
32019
Kontrola pracy kombajnu ścianowego z użyciem Visual Basic for Applications
M Kęsek, K Lach
Przegląd Górniczy 73, 2017
32017
Zarządzanie produkcją odchudzoną-kierunkiem działań dla poprawy funkcjonowania kopalń
A Bator, D Fuksa, M Kęsek, M Ślósarz
Przegląd Górniczy 71 (8), 8--10, 2015
32015
Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego
M Kęsek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2013
32013
Projekt interfejsu systemu doradczego wspomagającego planowanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego
M Kęsek, T Franik
Przegląd Górniczy 69 (9), 64--69, 2013
32013
Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
M Kęsek, D Fuksa
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 790–798, 2012
32012
Analiza wyników badań ankietowych dotyczących porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych wyrobisk korytarzowych
M Kęsek, E Brzychczy
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 23, 2007
32007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20