Obserwuj
Łukasz Cora
Łukasz Cora
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gradacja nadużycia prawa w procesie karnym (zarys teoretyczny):[The Abuse of Law in Criminal Proceedings (A Theoretical Outline)]
Ł Cora
Studia Prawnicze/The Legal Studies, 113-138, 2019
92019
Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a kpk
Ł Cora
Państwo i Prawo 73 (10), 2018
62018
Funkcje zatrzymania właściwego i tymczasowego aresztowania
Ł Cora
Państwo i Prawo 64 (1), 2009
42009
Konstytucyjna wolność przemieszczenia się a uprawnienia i obowiązki Policji oraz Straży Granicznej w zakresie kontroli osobistej i przeszukania bagażu
Ł Cora
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
32018
Bezwarunkowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia a" podmiotowość" pokrzywdzonego
Ł Cora
Wojskowy Przegląd Prawniczy 88 (4), 2015
32015
Zatrzymanie stadionowe
Ł Cora
Prokuratura i Prawo, 54-68, 2009
32009
O pojęciu pozaprocesowego zatrzymania osoby
Ł Cora
Państwo i Prawo, 72-82, 2008
32008
Charakter prawny czynności kontrolujących dowody,„
Ł Cora
Przegląd Sądowy, 2018
22018
Ponowienie czynności dowodowej w polskim procesie karnym (aspekty teoretyczne i prakseologiczne)
Ł Cora
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80 (4), 197-208, 2018
22018
Obowiązki organu zatrzymującego wynikające z art. 244 § 2 kpk
Ł Cora
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
22010
Przesłuchanie konfrontacyjne małoletniego w procesie karnym
Ł Cora
Studia Prawnoustrojowe, 279-289, 2018
12018
Zakres i konsekwencje braku aktywności dowodowej sądu oraz ich wpływ na rozstrzygnięcie w instancji odwoławczej w kontradyktoryjnym modelu procesu karnego a powrót do względnej …
Ł Cora
Wolters Kluwer, 2016
12016
Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym
Ł Cora
Department of Criminal Procedure and Criminalistics, 2015
12015
Bezwzględny zakaz dowodowy uchylania tajemnicy adwokackiej oraz niedopuszczalność stosowania czynności poszukiwawczo-dowodowych w kancelarii adwokackiej
Ł Cora
Wydawnictwo CH Beck, 2015
12015
Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: glosa do wyroku z 11 XII 2012, K 37/11
Ł Cora
Państwo i Prawo 69 (5), 2014
12014
Kontrowersje wokół zezwolenia na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
Ł Cora
Palestra 56 (1-2), 2011
12011
Z problematyki karno-administracyjnego zatrzymania osoby do wytrzeźwienia
Ł Cora
Samorząd Terytorialny, 134-140, 2008
12008
mgr–Zatrzymanie żołnierza lub innej osoby przez Żandarmerię Wojskową
Ł Cora
WPP 3 (08), 27-37, 0
1
Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym-w kierunku attorney-client privilege?
Ł Cora
Acta Iuridica Resoviensia, 2022
2022
Charakter prawny sprzeciwu prokuratora co do wydania listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 marca 2022 r …
Ł Cora
Orzecznictwo Sądów Polskich, 2022
2022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20