Obserwuj
Ewa Jystyna Doleżyńska-Sewerniak
Ewa Jystyna Doleżyńska-Sewerniak
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Non-invasive spectroscopic methods for the identification of drawing materials used in XVIII century
E Doleżyńska-Sewerniak, R Jendrzejewski, A Klisińska-Kopacz, ...
Journal of Cultural Heritage 41, 34-42, 2020
92020
A characterization of the palette of Rafał Hadziewicz (1803–1886) through the following techniques: Infrared false colour (IRFC), XRF, FTIR, RS and SEM-EDS
E Doleżyńska-Sewerniak, A Klisińska-Kopacz
Journal of Cultural Heritage 36, 238-246, 2019
52019
Color of the façades of historic buildings from the turn of 19th and 20th centuries in northeast Poland
E Doleżyńska‐Sewerniak
Color Research & Application 44 (1), 139-149, 2019
52019
Chemical analysis of historic art and painting conservation materials (19th and 20th centuries) from the National Museum in Krakow by gas chromatography–mass spectrometry and …
M Gołębiowski, E Doleżyńska-Sewerniak, E Zygier
Spectroscopy Letters 47 (1), 57-75, 2014
52014
Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego
E Doleżyńska-Sewerniak
Wydawnictwo Urbański, 2010
42010
The facade decorations of the tenement houses in Olsztyn's Old Town before and after the Second World War
E Doleżyńska‐Sewerniak
Color Research & Application 44 (4), 630-650, 2019
22019
Nieinwazyjne badania szkiców Szymona Czechowicza (1689–1775) ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
E Doleżyńska-Sewerniak, A Klisińska-Kopacz
Opuscula Musealia 25 (Volume 25), 177-188, 2018
22018
Kolorystyka fasad zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur
E Doleżyńska-Sewerniak
Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 44 …, 2013
12013
Stolarka okienna zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku Olsztyna i małych miast Warmii i Mazur–zarys typologii i kolorystyka
E Doleżyńska-Sewerniak
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 (60), 89-119, 2012
12012
Uwagi na temat handlu materiałami artystycznymi na ziemiach polskich w XVIII stuleciu
E Doleżyńska-Sewerniak
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta..., cykl …, 2022
2022
Paleta i kolor w malarstwie Szymona Czechowicza oraz twórców jego kręgu
E Doleżyńska-Sewerniak
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta..., cykl …, 2022
2022
Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza
E Doleżyńska-Sewerniak, J Karasiński
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta..., red …, 2021
2021
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...,
red., E Doleżyńska-Sewerniak, R Mączyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2, 428, 2021
2021
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...
red., E Doleżyńska-Sewerniak, R Mączyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1, 538, 2020
2020
Twórczość portretowa Rafała Hadziewicza (1803–1886) w świetle badań konserwatorskich
E Zygier, E Doleżyńska-Sewerniak, J Czop, A Klisińska-Kopacz, M Misztal
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta... 1, 183-210, 2020
2020
Zagadnienia z zakresu techniki i technologii malarstwa Szymona Czechowicza (1689–1775)
E Doleżyńska-Sewerniak
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta...,red. E …, 2020
2020
Badania stosunków izotopowych ołowiu w próbkach bieli ołowiowej z obrazów Szymona Czechowicza
E Doleżyńska-Sewerniak, J Karasiński
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta..., cykl …, 2019
2019
Rysunki Szymona Czechowicza w świetle nieinwazyjnych badań konserwatorskich
E Doleżyńska-Sewerniak, A Klisińska-Kopacz, M Sawczak, ...
Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta..., cykl …, 2019
2019
Raman spectroscopy of the works of Szymon Czechowicz (1689–1775)
M Sawczak, E Doleżyńska-Sewerniak
Conservation Science in Cultural Heritage 19 (2019), 231-249, 2019
2019
Twórczość portretowa Szymona Czechowicza (1689–1775) w świetle najnowszych badań – wybrane zagadnienia
E Doleżyńska-Sewerniak
Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury …, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20