Obserwuj
Michał Cebula
Michał Cebula
dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury?
M Cebula
Studia Socjologiczne 209 (2), 97-125, 2013
502013
Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek "wszystkożerności".
M Cebula
Forum Socjologiczne 4, 111-131, 2013
192013
Analiza klasowa na rozdrożu? W stronę kulturowej koncepcji klas P. Bourdieu
M Cebula
Studia Socjologiczne 3, 33-69, 2017
122017
Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta
M Błaszczyk, M Cebula
Studia Socjologiczne 220 (1), 99-126, 2016
122016
Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych
M Cebula, A Perchla-Włosik
Handel Wewnętrzny, nr 4, 43-54, 2014
102014
Społeczne zróżnicowanie umiejętności informatycznych. Redukcja czy reprodukcja nierówności społecznych?
M Cebula
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 255-268, 2014
102014
Beyond Economic and Cultural Capital: Network Correlates of Consumption Tastes and Practices
M Cebula
Polish Sociological Review 192 (4), 455-474, 2015
92015
Konsumpcja statusowa - Między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem
M Cebula
Kultura i Społeczeństwo 57 (4), 3-28, 2013
82013
Społeczne zróżnicowanie gustu muzycznego
M Cebula, S Pilch
Studia Socjologiczne 236 (1), 73-104, 2020
72020
Beyond Social Class and Status. The Network Embeddedness of Music Consumption
M Cebula
Przegląd Socjologiczny 68 (2), 81-105, 2019
72019
Traditional vs. Modern Art: The Status and Network Antecedents of Visual Art Preferences
M Cebula
Polish Sociological Review 209 (1), 41-63, 2020
62020
Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia
M Cebula
Forum Socjologiczne (Tytuł nr: "Wartości, moda, innowacje. Zachowania …, 2018
5*2018
Mężczyźni i kobiety na zakupach. Dyskursywne różnice czy realne podziały?
M Cebula
Handel Wewnętrzny 360 (1), 227-237, 2016
42016
Internet a struktura społeczna – problem cyfrowego podziału
M Cebula
Dialog – konflikt. Język @ multimedia 3, 43-57, 2012
42012
Męskość i kobiecość w wymiarze komunikowania
M Cebula
Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo, 169-184, 2011
42011
Inequality in social capital: assessing the importance of structural factors and cultural consumption for social advantage. A case from Poland
M Cebula
International Review of Sociology (Revue Internationale de Sociologie) 32 (3 …, 2022
32022
Mieszkańcy miasta w polu społecznym. Wzory uczestnictwa w kulturze, sieci społeczne i struktura klasowa
M Cebula
Kultura i Społeczeństwo 63 (3), 109-140, 2019
32019
Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki. Pomiędzy dyspozycją estetyczną a pluralizmem nastawień.
M Cebula
Studia Socjologiczne, nr 2, 115-145, 2018
32018
Miłość do sztuki? O (nie)słabnącym związku między dyspozycją estetyczną a pozycją społeczną.
M Cebula
Kultura i Społeczeństwo 61 (1), 41-70, 2017
32017
Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
M Cebula
Marketing i Zarządzanie 44 (3), 117-124, 2016
32016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20