Obserwuj
Grzegorz Dahlke
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Fatigue of miners as a key factor in the work safety system
M Butlewski, G Dahlke, M Drzewiecka, L Pacholski
Procedia Manufacturing 3, 4732-4739, 2015
212015
Ergonomic criteria in the investigation of indirect causes of accidents
G Dahlke
Procedia Manufacturing 3, 4868-4875, 2015
102015
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i higieną pracy
G Dahlke
Modele systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wyd …, 2013
92013
Implementation of TPM methodology in worker fatigue management-a macroergonomic approach
M Butlewski, G Dahlke, M Drzewiecka-Dahlke, A Górny, L Pacholski
Advances in Social & Occupational Ergonomics: Proceedings of the AHFE 2017 …, 2018
82018
Modelowanie symulacyjne w ergonomii i bezpieczeństwie pracy
G Dahlke
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2014
82014
Multimedia Training Systems for Education and Industry
G Dahlke, AE Jasiak
Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting 44 …, 2000
82000
Influence of macroergonomic factors on production systems organizing in automotive industry
A Stasiuk Piekarska, M Drzewiecka, G Dahlke
Advances in social and organizational factors, 194-205, 2014
72014
The idea of modification of work conditions for the reduction of the pilot’s workload in a glider, type SZD-30
M Berlik, G Dahlke, M Sławińska
Journal of KONBiN 45 (1), 7-26, 2018
62018
Kryteria oceny i projektowania przystanków tramwajowych
D Szaumkessel, M Winiewicz, G Dahlke
Logistyka, 2014
62014
Kryteria oceny bezpieczeństwa i ergonomiczności pojazdu. Wybrane zagadnienia
W Horst, G Dahlke
Bezpieczeństwo na drogach : edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami, 72-84, 2007
5*2007
Kształtowanie świadomości ergonomicznej w zakresie sposobu wykonywania pracy jako metoda unikania strat w firmie. w: II Ogólnopolska konferencja z zakresu zarządzania …
W Horst, G Dahlke
Białystok, 2003
52003
The human physical performance risk factors identification multimedia program
W Horst, G Dahlke
Proceedings of the 17th International Seminar of Ergonomics Teachers : The …, 2001
5*2001
Exposure to noise of communities residing near slow-traffic public roads
G Dahlke, P Arezes, JS Baptista
A practical example. Sho2015: International Symposium on Occupational Safety …, 2015
42015
Diagnostyka i ocena ergonomiczności kabin samochodów osobowych
G Dahlke, J Kamczyc, R Rakowski
Logistyka 3, 2014
42014
Impact of fatigue on selected psychomotor characteristics: A practical example (Dufour Cross-Shaped Apparatus)
M Butlewski, G Dahlke, M Drzewiecka
Occupational Safety and Hygiene IV, 269-274, 2016
32016
Impact of the work process on power grip strength: A practical case
G Dahlke, M Butlewski, M Drzewiecka
MA Pedroet al.(Eds.), Occupational Safety and Hygiene IV, 237-242, 2016
32016
Impact of exposures to environmental factors on sense of balance stimulation
G Dahlke, M Butlewski, M Drzewiecka
Occupational Safety and Hygiene IV, 243-248, 2016
32016
Ocena ergonomiczności stanowisk pracy motorniczych tramwajów
G Dahlke, M Repiński, P Śnieżko
Logistyka 3, 2014
32014
Obciążenie psychiczne w procesie pracy operatora systemów diagnostyki przemysłowej
M Sławińska, G Dahlke
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria: Organizacja i zarządzanie …, 2006
32006
The OHS management through using of the TQM strategy elements
A Górny, G Dahlke
Ergonomics and work safety in information community. Education and …, 2005
32005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20