Obserwuj
Arkadiusz Babczuk
Arkadiusz Babczuk
Rzecznik Finansowy
Zweryfikowany adres z rf.gov.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Usługi i procedury bankowe
E Bogacka-Kisiel, K Antoniewicz, A Babczuk, G Borys, I Fałat-Kilijańska, ...
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000
292000
Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego
A Babczuk
Finanse Komunalne 3, 5-15, 2008
222008
Can the economic value added Be used as the universal financial metric?
Z Dobrowolski, G Drozdowski, M Panait, A Babczuk
Sustainability 14 (5), 2967, 2022
212022
Kierunki ewolucji samodzielności finansowej samorządu lokalnego w Polsce
A Babczuk
Finanse Komunalne 6, 7-16, 2009
152009
System finansowania parków narodowych w Polsce: stan obecny i kierunki pożądanych zmian
A Babczuk, M Kachniarz
Wydawnictwo" Ad Rem", 2015
142015
Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych
J Franc-Dąbrowska, M Rochoń, M Zioło, A Babczuk
CeDeWu. pl, 2015
132015
Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce
A Babczuk
Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego, 5-16, 2012
132012
Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego,„
A Babczuk, Z spółek komunalnych w Polsce
Finanse Komunalne 9 (164), 5-16, 2012
102012
Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna–wybrane problemy [w:] Polityka gospodarcza państwa, red
A Babczuk
D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2007
92007
Work efficiency of local governments
A Babczuk, M Kachniarz, Z Piepiora
Hradec Economic Days 7 (1), 20-28, 2017
82017
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
A Walasik, A Babczuk, A Talik
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa, 2013
82013
System finansowania parków narodowych w Polsce
A Babczuk, M Kachniarz
Stan obecny i kierunki pożądanych zmian. Jelenia Góra: Wydawnictwo «Ad Rem …, 2015
72015
Dyscyplina finansów publicznych: podstawy i zakres odpowiedzialności
A Talik, W Robaczyński, A Babczuk
CH Beck, Warszawa, 2015
72015
Sources of soft budget constraints in the structure of autonomous public healthcare centres
A Babczuk, M Kachniarz
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012
72012
Wybrane aspekty marginalizacji dawnych miast wojewódzkich
J Potocki, A Babczuk
62017
Polskie parki narodowe-ujęcie instytucjonalne
A Babczuk, M Kachniarz
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu …, 2015
62015
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jako źródło zagrożenia sytuacji finansowej samorządu powiatowego
A Babczuk
Finanse Komunalne, 2010
62010
Skarbowe papiery wartościowe jako instrument zarządzania długiem publicznym
A Babczuk
Department of Finance and Accounting, 1998
61998
Active natural disasters policy in Poland
P Zbigniew, K Marian, B Arkadiusz
2016 International Conference on Intelligent Control and Computer …, 2016
52016
Counteracting the natural disasters effects in Subcarpathian Voivodeship
Z Piepiora, M Kachniarz, A Babczuk, P Piepiora
International Conference Hradec Economic Days 2015: Economic Development and …, 2015
52015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20